ДРИНДРИНДРИН

Начало > Парадоксът > Образование > Дефектите на базисното научно знание за икономика водят до негативно развитие на човешкия капитал

Дефектите на базисното научно знание за икономика

Дефектите на базисното научно знание за икономика водят до негативно развитие на човешкия капитал

Съвременната икономическа наука има съществени дефекти и се намира в криза, но какво от това? Какво значение има този факт за нас лично, а и за нашите близки?

Обръщаме ви внимание на едно наистина сериозно твърдение, наречено още „пренебрегвана очевидност“ в основополагащия документ на българска фондация, което няма как да подминете:

Дефектите на базисното научно знание за икономика водят до негативно развитие на човешкия капитал на европейския свят.

И продължава…

Дефектите на базисното научно знание за икономика държат това знание в състояние на абсолютно познавателно безсилие спрямо един съществен икономически и политически познавателен дефицит: дефицитът от стойностни научни знания за стратегическо управление на развитието на обществената научноизследователска и образователна система.

Този дефицит стои в основата на съвкупната трудова неспособност на европейските социалнонаучни и политически елити да разработват и изпълняват наистина ефективни стратегии за постигане на национална сигурност чрез разработка и изпълнение на стратегии за духовно трудово развитие на физически наличния трудов потенциал на своите народи.

Стратегии, които са кратки, разбираеми и дават разумни основания за вяра и надежда за достойно и справедливо икономическо бъдеще на тези народи в бъдещето на глобалния свят.

Съвкупната трудова неспособност на социалнонаучните и политически елити на европейския свят намира свое проявление в сравнителното развитие на трудовия потенциал – на САЩ и ЕС взети заедно, спрямо този на Китай – в областта на машиностроителните технологии.

В показания, към края на 2015-та година, трудов технологичен паритет между Запада и Китай може да има малко преувеличение, но то е в полза на Запада.

Истината е, че Китай като носител на трудов потенциал в областта на машиностроителните технологии вече е напред.

Ако този процес – неприятен за целия европейски свят, но преди всичко за Запада – не доведе до световна война през следващите години, то тогава, до края на 2030-та година, позициите от началото на века ще бъдат разменени.

Развитие на технологиите Запда и Китай

Повече от две десетилетия – в съответствие с теорията за „икономика на знанието“ и присъщата ѝ идея за „деиндустриализация“ – европейският свят безразсъдно свива възпроизводството (като количество и природно качество) на своя машиностроителен човешки капитал.

В същото време, разгръща масово производство на всякакви социалнонаучни професионални кадри и преди всичко на професионални икономисти. А това е още по-безразсъдно.

По-безразсъдно е, защото професионални икономисти стават едни от най-качествените млади хора на Европа.

Тези хора – след 4, 5 и повече години учене в най-престижни университети – могат да пишат чудесни есета на тема „икономика“, но нито един от тях не е в състояние да даде прилично обяснение на обективното значение на понятието „икономика“.

Още по-малко може да обясни нещо, което е почти очевидно, а именно: универсалното системно устройство на всяко машиностроително предприятие в качеството му на обект и субект.

Излиза, че образователната система на европейските народи е превърната в машина за духовна трудова деформация на техните най-ценни човешки ресурси.

Звучи абсурдно, но е факт. Факт, който говори за сериозен проблем в бъдещето на европейския свят. 

От тази изложена идейна позиция ние успяхме да изведем три общополитически твърдения, които определено дават повод за сериозен размисъл.

Първото общополитическо твърдение е за съвкупна трудова неспособност на европейските социалнонаучни и политически елити да разработват и изпълняват наистина ефективни стратегии за постигане на национална сигурност чрез разработка и изпълнение на стратегии за духовно трудово развитие на физически наличния трудов потенциал на своите народи. Стратегии, които са кратки, разбираеми и дават разумни основания за вяра и надежда, за достойно и справедливо икономическо бъдеще на тези народи в бъдещето на глобалния свят.

Второто общополитическо твърдение е за това, че съвкупната трудова неспособност на социално-научните и политически елити на европейския свят води до негативно развитие на трудовия потенциал – на САЩ и ЕС взети заедно, спрямо този на Китай – в областта на машиностроителните технологии.

Третото общополитическо твърдение е за това, че европейският свят безразсъдно свива (като количество и природно качество) възпроизводството на своя машиностроителен човешки капитал. В същото време, разгръща масово производство на най-различни социално-научни професионални кадри и преди всичко на професионални икономисти. А това е още по-безразсъдно!

Какво значение има това за нас лично, а и за нашите близки?

Не пропускайте следващата статия „В. Путин за познавателното безсилие на политическите елити“

А може да прочетете целия Манифест от тук: Манифест за Дигитална Реформа на Икономическата Наука* – Авторско дело на Фондация “Информационни Технологии и Бъдещето на Икономическата Наука”

Всяко сподеяне е от значение за осъществяване на промяната и е пътят към едно по-светло бъдеще. Благодарим!