New BANNERS Website_без бяла бленда (2560 × 1000 px)
Големият шанс
2inERP
Проучвания
Парадоксът
Събития
Проекти
Видео статии
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

„Дигитална Реформа на Икономическата Наука“ 
e процес на създаване, развитие, широко разпространение и масово изучаване на
програмните функционални конструкции 
на нов клас дигитални технологии
за управленско моделиране. 

ДРИН 
Целенасочени тактически и стратегически инвестиции за създаване, развитие и разпространение на ново качество научно знание за управленско моделиране на икономиката във всички нейни измерения Прочети Големият Шанс 2inERP Дииновативна ERP система, която веднъж обновява знанието на потребителя за принципното устройство и начина на 
функциониране на предприятието и втори път служи за управление на развитието на човешкия капитал и развитието на технологичен елит
2inERP Система Прочети
Европейският свят, начело със Запада – през последните няколко десетилетия, е белязан от голямо нарастване на мирогледното влияние на научното знание за икономика – знание, което все още битува на средновековно (схоластично) ниво на развитие и по тази причина има съществени функционални дефекти. Парадоксът Прочети Ниското ниво на качествено развитие на научното знание за икономика е обект на (повече неосъзната, отколкото осъзната) защита от страна на елита, създаващ, развиващ и разпространяващ днес съществуващото научно знание за управленско моделиране на икономиката – знание, което все още се намира на средновековно (схоластично) ниво на качествено развитие. Източникът Прочети

Ценностите — висш пътеводител за ДРИН 

Какъв е ПРОБЛЕМЪТ ?

Европейският свят, начело със Запада – през последните десетилетия на 20-ти и изминалите десетилетия на 21-ви век, е белязан от голямо нарастване на мирогледното влияние на научното знание за икономика – знание, което (разглеждано в сравнение с научното знание за медицина) все още битува на средновековно (схоластично) ниво на развитие и по тази причина има съществени функционални дефекти. 

Къде е ИЗТОЧНИКЪТ ?

Ниското ниво на качествено развитие на научното знание за икономика е обект на (повече неосъзната, отколкото осъзната) защита от страна на елита на световното множество от физически и юридически лица, които от позицията на завоюван от тях и признат от обществото професионален и длъжностен авторитет, създават, развиват и разпространяват днес съществуващото научно знание за управленско моделиране на икономиката във всички нейни измерения – знание, което (разглеждано в сравнение със знанието за медицина) все още се намира на средновековно (схоластично) ниво на качествено развитие.

Какво е РЕШЕНИЕТО ?

Проблемът с ниското (средновековно) ниво на качество на сега разпространяваното научно знание за икономика – ведно с породените от него устойчив спад на качеството на нашите (европейските) управляващи елити и силно негативната танденция в развитието на индустриалния човешки капитал на нашите (европейските) народи, спрямо този на народите от Източна Азия – може и трябва да бъде решен.

Дигитална Реформа на Икономическата Наука

Това е процес на създаване, развитие, широко разпространение и масово изучаване – като теория и практика – на програмните функционални конструкции на нов клас дигитални технологии за управленско моделиране на икономиката на машиностроителното предприятие. Шестмесечното изучаване – като теория и практика – на програмната функционална конструкция на този нов вид софтуер ще формира ново качество знание за управлението на икономиката на машиностроителните предприятия и корпорации. Знание много по-истинно и полезно за индустриалната действителност от знанието, което сега се формира в резултат на петгодишно изучаване на икономически дисциплини в световно най-престижни университети.

Категории 

Проучвания 

Негативната тенденция в развитието на машиностроителния човешки капитал на европейския свят спрямо този на Китай
Сравнително развитие на кризата COVID-19 в страните от Европейския свят и Източна Азия в периода от декември 2019 до септември 2020г.

За развитието на машиностроителния човешки капитал и промяната на негативната тенденция, отчетена за Западния свят, отговорността следва да се поеме от картелното обединение за „GREAT RESET“, начело със „Световния икономически форум“ и политическите елити.

При разглеждане по същество на двете принципни възможности за работно поведение за реализиране на промяна в развитието, следва да се отбележат две важни фактически обстоятелства и неизбежните следствия от тях:

Първото фактическо обстоятелство се състои в това, че „Световният икономически форум“ битува в състояние на абсолютно мълчание по второто фактическо обстоятелство, което се състои в това, че съвременното знание за икономика е на средновековно ниво на развитие. Но това не е чак толкова страшно. Страшното идва от това, че европейските политически елити (за разлика от източноазиатските) прилагат безкритично това знание за стратегическо управление на реалната икономика и това води до зловредни резултати за европейския свят в развитието на неговата технологична конкурентна способност в сравнение с тази на източноазиатския свят.

Събития 

Само тук ще може да следите всички умишлено пренебрегвани събития, които ще ви дадат отговорите, които търсите.