Българско иновативно знание, което ще доведе
до преразпределение на пазари за над 2,5 трлн.€/годишно дискутираха инженери на 50-тата юбилейна конференция на
„Европейското общество за инженерно образование“. 

Как едно откритие, дело на българския Институт за Системно Икономическо Инженерство може да направи всички западни технически университети едни от най-притегателните центрове в света?

На 4‑дневната конференция, която този септември събра в Барселона над 400 преподаватели от над 35 държави, се дискутира темата, поставена от български инженери за възвръщане на престижа на инженерното образование чрез създаване, развитие и масовото разпространение на ново качество холистичен бизнес модел онтология, изведен от машиностроителни предприятия. Това ново знание, дело на българския Институт за Системно Икономическо Инженерство, съдържа единна теория и стъпила на нея терминология, която дава на света за първи път схематично и формулирано описание на принципното устройство и начин на функциониране на икономиката на машиностроителното предприятие.

Представителите на българското откритие – инж. Стефан Стефанов – Председател на Форум „Информационните технологии и бъдещето на икономическата наука“ и Трифон Стефанов – Изпълнителен директор на споменатия институт – дискутираха със своите европейски и американски колеги как това подривно знание ще създаде нов клас машинни инженери, които самите те наричат „системни икономически инженери“.

Този нов клас инженери, след няколкомесечно изучаване на холистичния бизнес модел онтология ще могат да постигат практически резултати, които са трудно постижими дори и за най-претенциозните професионални икономисти.

Редица направени проучвания от института и форума сред университети като „Cambridge“ (Великобритания), „Stanford“ (Калифорния, САЩ), „NYU” (Ню Йорк, САЩ), „Тsinghua“ (Пекин, Китай) само доказват този факт.

Интригуващ акцент от дискусията на таз годишния юбилей на европейските инженери е как стратегическото разпространение на това иновативно знание, посредством западните технически университети, ще доведе до преразпределение на световния пазар на знание за управление на индустриалната икономика – пазари за над 2.5 трлн.€/годишно. Освен дефицита на такова знание сред студенти и преподаватели, друга причина за подобно преразпределение е приложението на това откритие в практиката чрез създадената дигитална технология, стъпила на холистичния бизнес модел онтология, наречена „холистична“ ERP система.

Призивът на българските инженери е за масово разпространение на това подривно знание първо сред всички западни научни, стопански и политически елити с цел да възвърнем инженерната сила на Запада, тъй като заинтересованост към разработките на института вече има от Изток:

„Настоящата разработка доказва, че двата съществени дефекта в научното знание за създаване на управленски модел на икономиката на машиностроителното предприятие могат да бъдат отстранени чрез този нов холистичен бизнес модел онтология, който е резултат от научни изследвания, базирани на лабораторен подход. Харесвам това изследване и давам моята най-силна подкрепа.“

Проф. Д‑р Гао Шудонг
Катедра „Иновации, предприемачество и стратегии“
Факултет по „Икономика и управление“
Университет „Тsinghua“, Пекин, Китай

Цялата реч на инж. Стефан Стефанов и повече детайли за конференцията може да разгледате в сайта на Форум „ИТБИН“.

А още по темата за загубата на интерес към инженерното образование може да прочетете в статията ни Инженерният отлив – с какво се сблъскваме днес?

Източник: https://sefi2022.eu/news__pictures

Всяко сподеяне е от значение за осъществяване на промяната и е пътят към едно по-светло бъдеще. Благодарим!