Сега е моментът за „Голямо пренастройване“

Превод на статия от сайта на Световния Икономически Форум

3 юни 2020 г., Клаус Шваб:

    • „Светът може да излезе от тази криза по-добър, ако действаме бързо и обединено“ – пише проф. Клаус Шваб.
    • Промените, които вече наблюдаваме в отговор на COVID-19, доказват, че пренастройването на нашите икономически и социални основи е възможно.
    • Това е най-добрата ни възможност да задействаме капитализма на заинтересованите страни — и ето как може да бъде постигнато.

Въпреки постепенното облекчаване на ограниченията и мерките във връзка с COVID-19 тревогата за социалните и икономическите перспективи на света се задълбочава. Имаме сериозни основания за притеснение: вече сме свидетели на рязък икономически спад и може би ни очаква най-тежката депресия от 1930-те години насам. Но макар и този изход да е само вероятен, той не е неизбежен.

Ако искаме по-благоприятни последици, светът трябва да действа обединено и бързо, така че да обновим нашите общества и икономики във всяко отношение — от образованието до социалните договори и условията на труд.

Необходимо е участието на всички държави – от САЩ до Китай, както и преобразяването на всяка индустрия – от нефтената и газовата до технологичната. Накратко, имаме нужда от „голямо пренастройване“ на капитализма.

Какво правим ние в Световния Икономически Форум във връзка с пандемията от коронавирус?

Много са причините да търсим голямо пренастройване, но най-спешната е COVID-19. Освен че доведе до стотици хиляди смъртни случаи до момента, пандемията е и една от най-лошите кризи в общественото здравеопазване в близкото минало. Предвид нарастващия брой на жертвите в много части на света епидемията съвсем не е отминала.

Това ще доведе до сериозни дългосрочни последици върху икономическия растеж, държавния дълг, заетостта и качеството на живот на хората. Според „Financial Times“ световният държавен дълг вече достигна най-високото си ниво в мирно време. Освен това в много държави безработицата расте неудържимо. В САЩ например от средата на март една четвърт от работниците са подали молби за помощи за безработица, като на седмична база броят на молбите далеч надхвърля рекордни в миналото стойности. За тази година Международният валутен фонд предвижда свиване на световната икономика с 3% – понижение от 6,3 процентни пункта само за четири месеца.

Всичко това ще задълбочи климатичните и социалните кризи, които вече наблюдаваме. Някои държави започнаха да използват кризата с COVID-19 като извинение да отслабят мерките за опазване на околната среда и тяхното налагане. Паралелно расте и недоволството във връзка със социални проблеми като нарастващото неравенство — пример за това е, че по време на кризата общото богатство на милиардерите в САЩ е нараснало.

Ако не бъдат взети мерки, тези кризи, усложнени от COVID-19, ще се задълбочат и ще оставят след себе си един по-неустойчив, по-несправедлив и по-уязвим свят. С постепенно засилващи се мерки и временни решения няма да предотвратим този сценарий. Трябва да поставим нашите икономически и социални системи на напълно нови основи.

За целта се изисква безпрецедентно сътрудничество и решителност. Това обаче не е някаква непостижима мечта. Всъщност позитив от пандемията е, че тя ни показа колко бързо можем да променим живота си радикално. Почти мигновено кризата принуди предприятията и хората да преустановят практики, за които винаги са твърдели, че са крайно необходими — от честите самолетни пътувания до работата в офис.

По същия начин населението демонстрира безусловно желание да направи жертви в името на работещите в здравеопазването и в други сектори от първостепенно значение, както и в името на уязвими групи като възрастните хора. Освен това много предприятия полагат усилия да подкрепят своите работници, клиенти и местни общности при прехода към капитализма на заинтересованите страни, който допреди приемаха само на думи.

Очевидно има воля за изграждане на едно по-добро общество. Трябва да я използваме, така че да се случи голямото пренастройване, от което отчаяно се нуждаем. За целта ще имаме нужда от по-стабилни и по-ефективни правителства, въпреки че това не предполага идеологически натиск за съставяне на по-големи кабинети. Освен това на всеки етап от действията ще трябва да участва и частният сектор.

Програмата за голямото пренастройване би се състояла от три основни компонента. Първият е свързан с насочване на пазара към по-справедливи резултати. За целта правителствата следва да подобрят координацията (например от гледна точка на данъчната, регулаторната и финансовата политика), да актуализират търговските споразумения и да създадат условията за „икономика на заинтересованите страни“. В момент на намаляване на данъчната основа и стремглаво растящ държавен дълг правителствата имат силен стимул да реализират подобни действия.

Наред с това те трябва да осъществят отдавна необходими реформи, за да спомогнат за постигането на по-справедливи резултати. В зависимост от държавата те може да включват промени в данъците върху имуществото, спиране на субсидиите за изкопаеми горива и нови правила за интелектуалната собственост, търговията и конкуренцията.

Вторият компонент от програмата за голямото пренастройване е да се гарантира, че инвестициите се влагат за постигане на напредък по общи цели като равенството и устойчивостта. В това отношение изпълняваните от редица правителства мащабни разходни програми са сериозна възможност за напредък. Така например Европейската комисия оповести планове си за фонд за възстановяване в размер на 750 млрд. евро (826 млрд. щ.д.). САЩ, Китай и Япония също имат амбициозни планове с икономически стимули.

Вместо да използваме тези средства, както и инвестициите от частните предприятия и пенсионните фондове, за да запълним пукнатини в старата система, трябва да ги вложим в създаването на нова, дългосрочно по-стабилна, справедлива и устойчива система. Това изисква например изграждане на „зелена“ градска инфраструктура и въвеждане на мерки за стимулиране на промишлените отрасли да подобрят показателите си по аспектите от екологичен, социален или управленски характер.

Третият последен приоритет в програмата за голямото пренастройване е оползотворяване на потенциала на нововъведенията от четвъртата индустриална революция в името на общественото благо, и по-специално справяне със здравните и социалните предизвикателства. На фона на кризата с COVlD-19 компании, университети и други организации обединяват сили за разработването на диагностични методи, терапии и ваксини, за основаването на изпитателни центрове, за създаването на механизми за проследяване на инфекциите и предоставяне на медицински услуги чрез телемедицина. Представете си какво може да бъде постигнато, ако влагаме подобни съгласувани усилия във всеки сектор.

Кризата с COVlD-19 засяга всеки аспект от живота на хората във всяка точка на света. След себе си обаче тя не бива да оставя само трагедия. Напротив — пандемията представлява рядка, но много кратка възможност да анализираме, преобразим и пренастроим света, така че в бъдеще да се радваме на повече здраве, справедливост и благоденствие. 

Прочетете следващия ни материал по темата: „Пътната карта“ на СИФ за осъществяване на „великото“ пренастройване.


Линк към оригиналната статия: https //www weforum org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/
Източник: www.weforum.org
Автор: Клаус Шваб, Основател и председател на Световния Икономически Форум
Снимка: Unsplash

Всяко сподеяне е от значение за осъществяване на промяната и е пътят към едно по-светло бъдеще. Благодарим!