„Новите дрехи на царя“ — приказката за „GREAT RESET“ 

С участието на Световния Икономически Форум в главната роля

Може да звучи нетолерантно, но ние (екипът на „ДРИН“) приемаме себе си като неделима част от българския народ, а оттам и като неделима част от народите на европейския свят както Източен, така и Западен. В този смисъл, за да има висока стойност за нас (хората на европейския свят), политическата идея за „GREAT RESET”- „Голямото пренастройване“, трябва да съдържа сериозни разумни основания за вяра и надежда, че нейната реализация може да доведе до пречупване на показаната негативна тенденция.

Не трябва да се забравя, че възприетата, безусловно и с немалък ентусиазъм, политическа идеология за „Икономика на знанието“ се явява водеща причина за тази нелицеприятна тенденция в развитието на технологичните елити на народите от европейския свят спрямо тези на Източна Азия в лицето на Китай.

Нека си припомним графиката:

Не трябва да се забравя също, че за сляпото приемане на политическата идеология за „Икономика на знанието“, от страна на европейските управляващи елити, немалка роля има „Световният Икономически Форум“.

Неговото премълчаване на факта, че съвременната икономическа наука е на средновековно ниво на развитие, в сравнение с нивото на развитие на съвременната медицинска наука, представлява малка част от тази негова роля за възникване и разрастване на показаната негативна тенденция.

Но както вече казахме, политическата идея за „Икономика на знанието“ вече е загубила практическа актуалност, заменена от тази за „Индустрия 4.0“, която от своя страна се изтиква в ъгъла на масовото политическо съзнание от идеологията за „GREAT RESET“.

Идеологията за „GREAT RESET“ е съвсем прясна (няма още година) и за това би било уместно да коментираме някои проявления на нейния отзвук в Интернет пространството.

Ще започнем с негативния отзвук.

Проявленията на негативния отзвук, спрямо идеологията за „GREAT RESET“, са много по-малко от позитивните, но едно от тях (вероятно заимствано от Айн Ранд, от есето „Новият интелектуалец“) прикова нашето внимание със своята оригиналност и това ни изкушава да го представим накратко.

Изказаното критично отношение спрямо ролята на „Световния Икономически Форум“ за развитието на европейската икономика е дело на негов бивш служител, който сравнява научните разработки на „Световния Икономически Форум“ с „Новите дрехи на царя“ от приказката на Ханс Кристиан Андерсен.

За да бъдем разбрани защо точно тази изказана критика за деструктивната роля на „Световния Икономически Форум“ за развитието на европейската икономика е приковала нашето внимание, ще припомним накратко тази приказка:

Приказката „Новите дрехи на царя“:

Разказана до тук и разгледана в контекста на текущата реалност приказката съдържа 4 аналогии:

В ролята на детето се явява бившият служител на „Световния Икономически Форум“, намерил такава форма за разкриването му като деструктивен фактор за развитието на европейската икономика;

В ролята на царя, който със своите дрехи иска да впечатлява народа, се явява европейския политически елит, който със своите идеи за управление на икономиката иска да се хареса на народа и по този начин да завоюва или задържи властта;

В ролята на новите дрехи на царя се явяват разработките на „Световния Икономически Форум“ за стратегическо управление на икономиката, а тези, които не ги разбират са или глупави, или не стават за длъжностите, които заемат.

В ролята на измамниците тъкачи и шивачи се явява не някой друг, а самият „Световен Икономически Форум“.

А сега би било любопитно да се отговори на въпроса:

„Какво прибира в торбата си „Световният Икономически Форум“ в неговата роля на измамниците тъкачи и шивачи от приказката?“

За изработка на дрехи в модна линия „Икономика на знанието“ — годишните приходи от продажби възлизат средно на 200 млн. евро.

За изработка на дрехи в модна линия „Индустрия 4.0“ — годишните приходи от продажби възлизат средно на 300 млн. евро.

А за изработка на дрехи в модна линия „GREAT RESET“, показаните годишни приходи от продажби от 450 млн. евро изглеждат твърде малко на фона на огромната работа, която предстои по пътищата и пътеките на така разработената карта.

Може би малко прекалихме с особеното внимание на така изказаното негативно отношение спрямо „Световния Икономически Форум“, но то наистина ни впечатли със своята оригиналност. Приемаме го за съвсем различно спрямо всички други критични отношения, изказани на тази тема, които сме срещали, независимо какви са те: негативни или позитивни.

Както вече казахме, позитивните отзиви спрямо политическата идея за „GREAT RESET“ са много повече от негативните, произхождат преди всичко от европейския свят и са типови по своя характер, защото стъпват на много подобни изходни начала.

На твърда лична убеденост, че начинът на управление на икономиката на европейския свят се нуждае от решителна промяна и безусловната вяра във възможностите на „Световния Икономически Форум“ като най-високо отговорна институция, която знае какво и как трябва да се свърши, може да го свърши и е готова да го свърши почти безкористно.

За още по темата — прочетете следващия материал Нуждата от решителна промяна в управлението на икономиката

Всяко сподеяне е от значение за осъществяване на промяната и е пътят към едно по-светло бъдеще. Благодарим!