Какво представлява машино­строителната индустрия?

Машиностроителната индустрия – явява ли се тя върховно водеща за развитието на всички останали индустрии?

Днес избрахме въпроси, които на „първо четене“ изглеждат лесни за отговор, но нека се задълбочим малко повече.

Разглеждана в глобален план, машиностроителната индустрия се състои от два вида предприятия: (1) предприятия, създадени за производство на машиностроителни стоки и (2) предприятия, създадени за производство на машиностроителни услуги.

Предприятията за машиностроителни стоки са тези, които произвеждат най-различни машинни елементи, възли и комплектни машини, а също инструменти, приспособления и устройства, необходими за производството, обслужването и ремонта на различните видове комплектни машини и части за тях.

Предприятията за машиностроителни услуги са тези, които обезпечават обслужване и ремонт на съществуващите машини.

В съвременния свят, множеството от обекти, определяни като машини и машинни части, а също инструменти, приспособления и устройства за тяхното производство и обслужване е огромно по своя обхват и разнообразие на съдържанието си. Вероятно това множество – разглеждано като различни класове и видове сложни изкуствени обекти – е по-голямо по своя състав от множеството на всички други такива обекти, дело на всички други индустрии.

В днешно време, в европейския свят, най-различните изкуствени обекти, дело на машиностроителната индустрия, се определят чрез обобщаващото понятие „техника“, а висшите училища, които развиват и разпространяват знание за принципното устройство и начина на функциониране на тези обекти, се определят чрез обобщаващото понятие „технически университети“.

А това, че в днешно време машиностроителната индустрия се явява основа за съществуването и развитието на всички индустрии е, повече от очевидно.

Достатъчно е да затворим очи и да си представим съвременния глобален свят без машини – без машини за бита като готварски печки, хладилници, перални, климатици и други; без машини за транспорт като автомобили, влакове, самолети и други; без машини за селското стопанство; без машини за строителството; без машини за текстилната индустрия и хранително-вкусовата промишленост; без машини за здравеопазването; без смартфони и компютри; без машини за какво ли още не.

Ако някаква неведома сила мигновено заличи всички машини на съвременния свят, това би довело до унищожителен апокалипсис, сравним с тотална ядрена война.

Трябва още да се добави, че машиностроителната индустрия е метаиндустрия – тя обезпечава машини не само за всички останали индустрии, но и за самата себе си.

Тези факти отреждат най-високо, върховно място на машиностроителната индустрия, сред всички останали индустрии.

В следствие на този извод, следва да си дадем отговор на въпроса – „Каква е значимостта от наличието на универсален модел за управление на машиностроителното предприятие?“ в следващия материал.

Всяко сподеяне е от значение за осъществяване на промяната и е пътят към едно по-светло бъдеще. Благодарим!