Форум „ИТБИН“ и „ИСИИ“
пред „Европейското общество на инженерното образование“ за
възстановяването на престижа на инженерното образование 

Този септември (19–22.09.2022г.) „Европейското общество на инженерното образование“ избра да акцентира вниманието на всички западни страни върху темата на Форум „Информационните Технологии и Бъдещето на Икономическата Наука“ и „Института за Системно Икономическо Инженерство“ — „Възстановяването на престижа на инженерното образование чрез четвърта инженерна вълна в развитието на базисното научно знание за икономика“ – на тазгодишното 50-то юбилейно годишно издание на своята конференция.

Инж. Стефан Стефанов — Председател на управителния съвет на Форум „ИТБИН“ и инж. Трифон Стефанов – Изпълнителен директор на „ИСИИ“ са поканени като официални гост-лектори сред инженери от Германия, Дания, Холандия, Англия, Франция, Белгия, Испания, Унгария, Швейцария, САЩ, Австралия и др., за да представят както причините за загуба на престиж в инженерното образование за сметка на икономическото, така и стратегическо решение, което да възвърне баланса, благодарение на откритието на българския институт.

Разглеждайки състоянието на инженерното образование от началото на XX век до днес и извеждайки подробно причините за загубата на престиж в машиностроителната индустрия и преориентирането на младия човешки капитал на Запада към социално-научни дисциплини, инж. Стефан Стефанов ще изведе едно уникално решение във вид на концепция и стратегия за „Четвърта инженерна вълна в развитието на базисното научно знание за икономика“.

Вълна, завършваща делото на всички велики инженери преди нас – от Хенри Таун, Фредерик Тейлър, Уолтър Шухарт, Уилям Деминг, Джоузеф Джуран, Джоузеф Орилицки до Оливър Уайт – и надграждаща с най-новите инженерни открития в науката за управление на икономиката на машиностроителното предприятие.

За първи път след повече от 100 години на положени усилия от тези останали в историята инженери, ще се представи ясно, достъпно и цялостно ново качество знание за принципното устройство и начин на функциониране на най-важната единица на върховно водещата индустрия, отговорна за развитието на всички останали индустрии – вече завършената мечта на инженерните гиганти, оставили след себе си забележителната основа на знанието за управление на световната машиностроителна индустрия.

„Възможно ли е създаването на универсален модел на икономиката на машиностроителното предприятие?“ е един от въпросите на „Европейското общество на инженерното образование“, а отговорът, който дават българските инженери е категорично – Да, такъв модел наистина съществува във вид на единна теория, терминология и ново поколение холистична дигитална система и той е дело на 20 годишния труд на българския „Институт за Системно Икономическо Инженерство“.

Добавят още, че „именно управленските преимущества на новото знание за универсален инженерен модел ще спечелят огромен престиж на инженерната професия, която ще започне натурално да привлича младите хора, които искат да се занимават с управление на индустрията.“

Пренасочването на човешкия капитал на Западния свят обратно към инженерните специалности като естествена среда за създаване на качествени ръководни кадри за машиностроителната индустрия ще завърне западния свят обратно към съзидателните му устои от началото и средата на XX век.

Но как е възможно? 

Според нашите събеседници всичко това е възможно чрез масовото и стратегическо разпространение на ново качество знание за управленско моделиране на икономиката на машиностроителното предприятие. Като това разпространение първо трябва да обхване всички технически университети, а в последствие знанието за универсален модел да се превърне в стандарт за управление. Стандарт, който да се контролира от най-добрите технически университети в целия западен свят.

Апелът, идващ от родната ни страна е към всички западни инженери и инженерни организации, загрижени както за бъдещето на тази професия, така и за бъдещето на нашия свят.

Всичко това и още предстои да се представи и дискутира на високо ниво между Форум „ИТБИН“, „ИСИИ“ и всички участници на „Европейското общество за инженерно образование“ този септември в Барселона.

Още по темата за загубата на интерес към инженерното образование може да прочетете в статията ни Инженерният отлив – с какво се сблъскваме днес? 

Всяко сподеяне е от значение за осъществяване на промяната и е пътят към едно по-светло бъдеще. Благодарим!