ДРИНДРИНДРИН

Начало > Парадоксът > Предприятието > 5‑те познавателни послания за съзидателно съществуване на индустриалното предприятие

5‑те познавателни послания за съзидателно съществуване на индустриалното предприятие

Какви са според вас основните познавателни послания за управление и съзидателно съществуване на индустриалното предприятие?

Предлагаме ви внимателно да прочетете точно тези 5 познавателни послания:

Първо познавателно послание

      • Индустриалният резултат на едно предприятие има 2 измерения: продуктово и финансово.
      • Финансовото измерение е във вид на пари и е област на интересите на доставчиците и собствениците.
      • Продуктовото измерение е във вид на стоки и услуги и е област на интересите на клиентите.
      • Качеството на индустриалния резултат, разглеждано в двете измерения, се явява смисъл и същност на управлението на предприятието.

Второ познавателно послание

      • Управлението на качеството на индустриалния рeзултат е функция на управлението на качеството на индустриалната система, която се изгражда, поддържа и развива, за да продуцира такъв резултат.

Трето познавателно послание

      • Управлението на качеството на една индустриална система е функция на качеството на осъзнаване и осмисляне на тази система: на 1‑во място и време от собствениците и висшия ръководен състав, на 2‑ро място и време от средния, а след това и низшия ръководен състав и на последно място и време от останалите служители.

Четвърто познавателно послание

      • Качеството на осъзнаване и осмисляне на индустриалната система е функция на качеството на знанието за универсален модел на принципното устройство и начина на функциониране на тази система.

Пето познавателно послание

      • Осъзнаването и осмислянето на индустриалната система въз основа на знанието за универсален модел на нейното принципно устройство и начин на функциониране е мощен фактор за трудова мотивация.

Осъзнаване -> Осмисляне -> Трудова Мотивация

Всяко сподеяне е от значение за осъществяване на промяната и е пътят към едно по-светло бъдеще. Благодарим!