ДРИНДРИНДРИН

Начало > Парадоксът > Управленско Моделиране > Управлението трябва да се осъществява от онези, които имат разбиране и опит от двете страни — инженерна и икономическа

Управлението трябва да се осъществява от онези, които имат разбиране и опит от двете страни — инженерна и икономическа

В днешно време всеки един получил така нареченото „бизнес образование“, може да потвърди, че най-разпространеният и „работещ“ метод за обучение е разглеждането на „казуси“ – както за преуспели компании, така и за неуспешни опити.

Хенри Р. Таун (1844 – 1924). 

Изводът от всеки разгледан казус обаче се свежда до твърдението, че „всяка компания е различна” и „всеки случай е различен“, т.е. това което е работило за едни няма да работи за други. Извеждането на универсален единен системен подход за управленско моделиране на индустриалното предприятие се счита за невъзможна задача.

Излиза, че успешното създаване и управление на бизнес е следствие на „късмет“ и „усет“, тъй като конкретно знание за универсалното системно устройство на индустриалното предприятие в качеството му на обект и субект отсъства.

Масово забравен факт е обаче, че съществува нещо наречено „Първа инженерна вълна“ в развитието на базисното научно знание за икономика. Тя се състои във формиране, развитие и разпространение на знание за операционно моделиране на процеси в предприятието. Но нейните основоположници – Хенри Таун и Фредерик Тейлър – целят извеждането именно на холистично знание за управленско моделиране на икономиката на индустриални предприятия.

Хенри Таун е известен американски бизнесмен и директор на редица компании. Той е сред първите осъзнали необходимостта на икономиката да се погледне през призмата на инженерната наука.

През периода 1889–1890 г. е президент на „Американското общество на машинните инженери“, а от 1921 г. — негов почетен член. С идеята, че ръководната функция на инженерите в сферата на икономиката трябва да бъде утвърдена, още през 1886 г., Хенри Таун изнася реч, озаглавена „Инженерът като икономист“.

Според него:

„Управлението на една фабрика трябва да се осъществява от онези, които имат разбиране и опит от двете страни (инженерна и икономическа) по разрешаване на проблемите от различно естество. Поради тази причина управлението трябва да произлиза от тези, които са инженери, а поради комплексността на проблемите, по-специфично — от машинните инженери.“

Хенри Таун обосновава това свое изказване с факта, че инженерната наука е спечелила своето място сред модерните науки и е постигнала забележителен напредък в нейното системно развитие, но не по-маловажна е науката за управление на предприятието. За съжаление в тази наука, към дадения момент, липсва каквато и да било системно положена работа в развитието на системно знание за нея.

Таун пледира за сформиране на комисия, която въз основа на натрупаните публикации и опит, да изведе научнообективирано, инженерно знание за ефективно моделиране на индустриални предприятия. 

Инженерното съсловие осъществява още 2 инженерни вълни в развитието на базисното научно знание за икономика, но за съжаление не достига до холистично знание за икономиката на индустриалното предприятие.

А какъв е напредъкът на икономическата наука? Тя все така не полага системна работа за собственото си развитие.

Със следващия ни материал Инженерът като икономист“ ще разберете повече за основоположникът на идеята за сериозно развитие на науката „мениджмънт“ – Хенри Таун – както и важността на системния подход в управлението на едно предприятие и как инженерите работят върху решенията на проблемите, с които се сблъскват.

Всяко сподеяне е от значение за осъществяване на промяната и е пътят към едно по-светло бъдеще. Благодарим!