ДРИНДРИНДРИН

Начало > Парадоксът > Управленско Моделиране > Управлението трябва да се осъществява от онези, които имат разбиране и опит от двете страни — инженерна и икономическа

Управлението трябва да се осъществява от онези, които имат разбиране и опит от двете страни — инженерна и икономическа

В днешно време всеки един получил така нареченото „бизнес образование“, може да потвърди, че най-разпространеният и „работещ“ метод за обучение е разглеждането на „казуси“ – както за преуспели компании, така и за неуспешни опити.

Хенри Р. Таун (1844 – 1924). 

Изводът от всеки разгледан казус обаче се свежда до твърдението, че „всяка компания е различна” и няма универсален единен системен подход за управленско моделиране на индустриалното предприятие.

За съжаление излиза, че може да се разчита само на „късмет“ и „усет“ за управлението на бизнеса, без знание дори за универсалното системно устройство на индустриалното предприятие в качеството му на обект и субект, но това дава днес икономическата наука на бъдещите управленци.

Отново за съжаление масово е забравено, че „Първата инженерна вълна“ в развитието на базисното научно знание за икономика се състои във формиране, развитие и разпространение на знание за операционно моделиране на процеси в предприятието.

В историята тази вълна се свързва с имената на американските инженери Хенри Таун и Фредерик Тейлър.

Хенри Таун е известен американски бизнесмен и директор на редица компании. ​Той е сред първите осъзнали необходимостта икономиката да се погледне през призмата на инженерната наука.

През периода 1889–1890 г. е президент на „Американското общество на машинните инженери“, а от 1921 г. — негов почетен член. ​С идеята, че ръководната функция на инженерите в сферата на икономиката трябва да бъде утвърдена, още през 1886 г., Хенри Таун изнася реч, озаглавена „Инженерът като икономист“.

Според него:

„Управлението на една фабрика трябва да се осъществява от онези, които имат разбиране и опит от двете страни (инженерна и икономическа) по разрешаване на проблемите от различно естество. Поради тази причина управлението трябва да произлиза от тези, които са инженери, а поради комплексността на проблемите, по-специфично — от машинните инженери.“

Хенри Таун обосновава това свое изказване с факта, че инженерната наука е спечелила своето място сред модерните науки и е постигнала забележителен напредък в нейното системно развитие, но не по-маловажна е науката за управление на предприятието. За съжаление в тази наука, към дадения момент, липсва каквато и да било системно положена работа в развитието на системно знание за нея.

Таун пледира за сформиране на комисия, която въз основа на натрупаните публикации и опит, да изведе научнообективно, инженерно знание за ефективно моделиране на индустриални предприятия. 

Със следващия ни материал Инженерът като икономист“ ще разберете повече за основоположникът на идеята за сериозно развитие на науката „мениджмънт“ – Хенри Таун – както и важността на системния подход в управлението на едно предприятие и как инженерите работят върху решенията на проблемите, с които се сблъскват.

Всяко сподеяне е от значение за осъществяване на промяната и е пътят към едно по-светло бъдеще. Благодарим!