Събития 

Отразяваме събитията, които маркират историята и чертаят бъдещето — най-вече тези, които умишлено биват пренебрегвани 

СЕПТЕМВРИ ’22: SEFI 2022 — Участие на Форум „ИТБИН“ на тема „Възстановяването на престижа на инженерното образование чрез Четвърта инженерна вълна в развитието на базисното научно знание за икономика“ 

АВГУСТ ’22: Книгата „Бизнес модел онтология: Основа за Дигитална реформа на икономическата наука“ намира международно признание от един от 10-те най-престижни университета в света 

Бизнес модел онтология е понятие, добило широка популярност в нашия свят най вече чрез своите пазарни изражения. По своето естество това понятие означава схематично и формулирано описание на принципа на действие на феномена индустриално предприятие като системен обект, носител на свойството субектност.

„Настоящата разработка доказва, че двата съществени дефекта в научното знание за създаване на управленски модел на икономиката на машиностроителното предприятие могат да бъдат отстранени чрез този нов холистичен бизнес модел онтология, който е резултат от научни изследвания, базирани на лабораторен подход. Харесвам това изследване и давам моята най-силна подкрепа.“

Проф. Д‑р Гао Шудонг
Катедра „Иновации, предприемачество и стратегии“
Факултет по „Икономика и управление“
Университет „Тsinghua“, Пекин, Китай

Книгата „Бизнес модел онтология: Основа за „Дигитална реформа на икономическата наука“ представя съпоставка между два съществуващи вида бизнес модел онтология – единият, делона професионален икономист, а другият, дело на 20-годишния труд на българския „Институт за Системно Икономическо Инженерство“. За целта е представена цялостната теория на бизнес модела онтология, дело на „ИСИИ“.

АПРИЛ ’22: Първата работна версия на книгата „Дигитална Реформа на Икономическата Наука — Визия за нов път в историята на бъдещето“ вече е готова 

През пролетта на 2022 година излезе първата работна версия на книгата, която има за цел да стане отворена платформа за обединение на Западните народи в името на едно по-достойно бъдеще.

„Книгата – като спътник на човека – не изисква точен ден и час, в който всичко в нея да се възприеме наведнъж – особено, когато говорим за мащабни проблеми, засягащи всички нас. Книгата ти дава времето и свободата да останеш насаме със себе си и да вникнеш в написаното от автора. А предвид тематиката в нашия случай – това е най-добрият начин да се осъзнае как в момента „слепец води слепци“, но как има и начин за „проглеждане“ и то много скоро. 

Така се роди и идеята за книгата „Дигитална Реформа на Икономическата Наука – Визия за нов път в историята на бъдещето“. 

инж. Стефан Стефанов – автор

Има ли нужда нашият свят от знание как се управлява системно предприятие, или ще продължим да разчитаме на интуицията и добрите намерения на хората, натоварени със задачата да управляват и развиват националните икономики? Не пропускайте интервюто на инженера от Фондация „ИТБИН“ и един от авторите на книгата „Дигитална Реформа на Икономическата Наука – Визия за нов път в историята на бъдещето“ – Стефан Стефанов.

ДЕКЕМВРИ ’20: Първа Конференция на Форум „ИТБИН“ — Тема „Индустрия 4.0 и Дигиталната Реформа на Икономическата Наука“ 

Успехът на стратегия „Индустрия 4.0″ чрез „Дигитална Реформа на Икономическата Наука“ 
Обективното значение на понятията „икономика“ и „икономическа наука“ 
Машиностроителната индустрия и базисното научно знание за икономика 
Дефектите на базисното научно знание по икономика и негативната тенденция върху развитието на човешкия капитал на европейския свят 
Решение на негативното развитие на човешкия капитал на европейския свят чрез „дииновативни ЕКР“ системи 
Един малко известен факт за българския технопарк — „База ИДЕУМ“ 

Една нова проекция на идеята — България да стане Швейцария на Балканите

„banker.bg”

Индустрия 4.0 – време е за дигитална реформа на икономическата наука

„banker.bg”

Умишлено Пренебрегваните Събития — Линия на времето 

< 2000 г
Последни десетилетия на 20 век
Комунистическа икономика/Икономика на знанието

История на идеологиите, които промениха света. Кои са водещите принципи за управление на икономиката днес и какви перспективи ни дават те за бъдещето… 

Прочетете повече »

2011
Индустрия 4.0

Цифровите технологии не са нови, но откъсвайки се от Третата индустриална революция, те стават все по-сложни и интегрирани и в резултат на това трансформират човешкото общество и глобалната икономика… 

Прочети повече »

2020
Излизане на стратегия България 2030 — критичен анализ

Критичен прочит и анализ към официално публикуваната и достъпна за всеки български гражданин стратегия „Национална програма за развитие България 2030“…

Прочети повече »

Март 2020
COVID-19

От къде идва проблемът на европейския свят с овладяване на кризата?
Проучване: COVID-19 — Анализ на преприетите действия и взетите мерки. Какво различава стратегиите и получените резултати между страните от Запада и тези от Изтока?…

Прочети повече »

Юни 2020
Отчитане на годишните приходи на СИФ
Какво прибира в торбата си „Световният Икономически Форум“ ?
Проучване: Стойност на годишните приходи на Световният Икономически Форум (СИФ) за периодите: 2014–2016 / 2017–2019 / 2020–2022
И едно актуално сравнение с приказка от детството…

Прочети повече »

Юни 2020
Идеологията „THE GREAT RESET“ или „Голямото пренастройване“

С настъпване на кризата, породена от COVID-19, масовото политическо съзнание измества фокус от идеологията за „Индустрия 4.0“ и насочва своето внимание към „GREAT RESET“. Какво представлява „Голямото пренастройване“ и кой стои зад него?…

Прочети повече »

Март 2021
Откритието, което има шанс да промени бъдещето на България и на целия Запад

Инженерната изследователска и творческа дейност на българския „Институт за Системно Икономическо Инженерство“ е изцяло фокусирана върху създаване на прототип на цялостен (холистичен) IT продукт за управленско моделиране на икономиката на индустриалното предприятие.

Прочети повече »

Октомври 2021
Каква е ситуацията у нас и какви са знанията на българските студенти по икономика?

Имаме ли основания да се притесняваме, че икономическата наука в целия Западен свят прилича на картината на фламандския художник Питър Брьогел – „Притча за слепците“?

Прочети повече »

Юли 2022
Инженерният отлив – с какво се сблъскваме днес?

През последните години наблюдаваме огромен „отлив“ на студенти от техническите университети на Запад. Отлив, който е парадоксален, тъй като именно инженерната професия позволява на Западания свят да се превърне в световен лидер.

Прочети повече »

Умишлено Пренебрегваните Събития — Линия на времето 

< 2000 г
Последни десетилетия на 20 век
Комунистическа икономика/Икономика на знанието

История на идеологиите, които промениха света. Кои са водещите принципи за управление на икономиката днес и какви перспективи ни дават те за бъдещето… 

Прочетете повече »

2011
Индустрия 4.0

Цифровите технологии не са нови, но откъсвайки се от Третата индустриална революция, те стават все по-сложни и интегрирани и в резултат на това трансформират човешкото общество и глобалната икономика… 

Прочети повече »

2020
Излизане на стратегия България 2030 — критичен анализ

Критичен прочит и анализ към официално публикуваната и достъпна за всеки български гражданин стратегия „Национална програма за развитие България 2030“…

Прочети повече »

Март 2020
COVID-19
От къде идва проблемът на европейския свят с овладяване на кризата?
Проучване: COVID-19 — Анализ на преприетите действия и взетите мерки. Какво различава стратегиите и получените резултати между страните от Запада и тези от Изтока?…

Прочети повече »

Юни 2020
Отчитане на годишните приходи на СИФ
Какво прибира в торбата си „Световният Икономически Форум“ ?
Проучване: Стойност на годишните приходи на Световният Икономически Форум (СИФ) за периодите: 2014–2016 / 2017–2019 / 2020–2022
И едно актуално сравнение с приказка от детството…

Прочети повече »

Юни 2020
Идеологията „THE GREAT RESET“ или „Голямото пренастройване“

С настъпване на кризата, породена от COVID-19, масовото политическо съзнание измества фокус от идеологията за „Индустрия 4.0“ и насочва своето внимание към „GREAT RESET“. Какво представлява „Голямото пренастройване“ и кой стои зад него?…

Прочети повече »

Март 2021
Откритието, което има шанс да промени бъдещето на България и на целия Запад

Инженерната изследователска и творческа дейност на българския „Институт за Системно Икономическо Инженерство“ е изцяло фокусирана върху създаване на прототип на цялостен (холистичен) IT продукт за управленско моделиране на икономиката на индустриалното предприятие.

Прочети повече »

Октомври 2021
Каква е ситуацията у нас и какви са знанията на българските студенти по икономика?

Имаме ли основания да се притесняваме, че икономическата наука в целия Западен свят прилича на картината на фламандския художник Питър Брьогел – „Притча за слепците“?

Прочети повече »

Юли 2022
Инженерният отлив — с какво се сблъскваме днес

През последните години наблюдаваме огромен „отлив“ на студенти от техническите университети на Запад. Отлив, който е парадоксален, тъй като именно инженерната професия позволява на Западания свят да се превърне в световен лидер.

Прочети повече »