Събития 

Отразяваме събитията, които маркират историята и чертаят бъдещето — най-вече тези, които умишлено биват пренебрегвани 

Форум „Информационни Технологии и Бъдещето на Икономическата Наука” 

Форумът е дело на Фондация „Информационни Технологии и Бъдещето на Икономическата Наука“. Неговото начало се дава с първата проведена конференция (15−16 Декември 2020г.) на тема „Индустрия 4.0 и Дигиталната Реформа на Икономическата Наука“

Първа Конференция на Форум „ИТБИН“ — Тема „Индустрия 4.0 и Дигиталната Реформа на Икономическата Наука“ 

Успехът на стратегия „Индустрия 4.0″ чрез „Дигитална Реформа на Икономическата Наука“ 
Обективното значение на понятията „икономика“ и „икономическа наука“ 
Машиностроителната индустрия и базисното научно знание за икономика 
Дефектите на базисното научно знание по икономика и негативната тенденция върху развитието на човешкия капитал на европейския свят 
Решение на негативното развитие на човешкия капитал на европейския свят чрез „дииновативни ЕКР“ системи 
Един малко известен факт за българския технопарк — „База ИДЕУМ“ 

Една нова проекция на идеята — България да стане Швейцария на Балканите 

Източник: „banker.bg”

Индустрия 4.0 – време е за дигитална реформа на икономическата наука 

Източник: „banker.bg”

Втора Конференция на Форум „ИТБИН“

Умишлено Пренебрегваните Събития — Линия на времето 

< 2000 г
Последни десетилетия на 20 век
Комунистическа икономика/Икономика на знанието

История на идеологиите, които промениха света. Кои са водещите принципи за управление на икономиката днес и какви перспективи ни дават те за бъдещето… 

Прочетете повече »

2011
2011
Индустрия 4.0

Цифровите технологии не са нови, но откъсвайки се от Третата индустриална революция, те стават все по-сложни и интегрирани и в резултат на това трансформират човешкото общество и глобалната икономика… 

Прочети повече »

2020
2020
Излизане на стратегия България 2030 — критичен анализ

Критичен прочит и анализ към официално публикуваната и достъпна за всеки български гражданин стратегия „Национална програма за развитие България 2030“…

Прочети повече »

Март 2020
COVID-19

От къде идва проблемът на европейския свят с овладяване на кризата?
Проучване: COVID-19 — Анализ на преприетите действия и взетите мерки. Какво различава стратегиите и получените резултати между страните от Запада и тези от Изтока?…

Прочети повече »

Юни 2020
Отчитане на годишните приходи на СИФ
Какво прибира в торбата си „Световният Икономически Форум“ ?
Проучване: Стойност на годишните приходи на Световният Икономически Форум (СИФ) за периодите: 2014–2016 / 2017–2019 / 2020–2022
И едно актуално сравнение с приказка от детството…

Прочети повече »

Юни 2020
Идеологията „THE GREAT RESET“ или „Голямото пренастройване“

С настъпване на кризата, породена от COVID-19, масовото политическо съзнание измества фокус от идеологията за „Индустрия 4.0“ и насочва своето внимание към „GREAT RESET“. Какво представлява „Голямото пренастройване“ и кой стои зад него?…

Прочети повече »