ДРИНДРИНДРИН

Начало > Източникът > Швабизъм > „Пътната карта“ на СИФ за осъществяване на „великото“ пренастройване

„Пътната карта“ на СИФ за осъществяване на „великото“ пренастройване 

Дейностите на Световния Икономически Форум за осъществяване на „GREAT RESET“

Няколко седмици след проведената видеоконференция, на която е обявена инициативата за “GREAT RESET” — „Голямото пренастройване“, на сайта на „Световния Икономически Форум“ се появява така наречената „Пътна карта“ на неговите дейности за осъществяване на това велико пренастройване.

Тази „Пътна карта“ има претенции, че отразява работните ангажименти на „Световния Икономически Форум“ по създаване и развитие на всеобхватна система от критерии за компаниите: на първо място критерии от екологичен характер, на второ място критерии от социален характер и на трето място от управленски характер.

Тук трябва да се уточни, че създаването, развитието, масовото разпространение, а след това и имплементирането в реалната индустриална икономика на визираната система от критерии, представлява всичко онова, което се нарича „GREAT RESET“ – така излиза, ако се направи внимателен съдържателен анализ на изявленията на професор Клаус Шваб, направени юни 2020 година.

За да бъдем по-продуктивни в работата си, предлагаме на вашето внимание „Пътната карта на Голямото пренастройване“. Тази „пътна карта“ би следвало да изобразява ясни и достъпни (от гледна точка здрав човешки разум) пътища и пътеки, които водят до значително и ускорено повишаване в стратегически план на иновационната ефективност на индустриалния капитал. Пътища и пътеки, по които ако тръгне, изпреварващо и с бързи стъпки, европейският индустриален капитал, може да стопи преднината в тази посока, набрана от източноазиатския индустриален капитал, най-вече в лицето на Южна Корея и Китай.

Специално сме я превели на български език като ви молим да обърнете внимание и да се опитате да дадете за себе си отговор на въпроса: „Виждат ли се на тази карта ясни и достъпни (от гледна точка здрав човешки разум) пътища и пътеки, които пряко водят до значително повишаване в стратегически план на иновационната ефективност на индустриалния човешки капитал и преди всичко този в областта на машиностроенето?“ 

След като я разгледахте, можете ли да си дадете отговор и на въпроса „Виждат ли се на „Пътната карта“ на „GREAT RESET“, пътища и пътеки, по които ако тръгне, изпреварващо и с бързи стъпки, европейският свят ще може да ПРЕЧУПИ негативната тенденция в развитието на неговите технологични елити, спрямо тези на Източна Азия в лицето на Южна Корея и Китай?“

Нека погледнем към тази тенденция през призмата на тази карта.

Може да звучи нетолерантно, но ние (екипът на „ДРИН“) приемаме себе си като неделима част от българския народ, а оттам и като неделима част от народите на европейския свят както Източен, така и Западен. В този смисъл, за да има висока стойност за нас (хората на европейския свят), политическата идея за „GREAT RESET”- „Голямото пренастройване“, трябва да съдържа сериозни разумни основания за вяра и надежда, че нейната реализация може да доведе до пречупване на показаната негативна тенденция.

Не трябва да се забравя, че възприетата, безусловно и с немалък ентусиазъм, политическа идеология за „Икономика на знанието“ се явява водеща причина за тази нелицеприятна тенденция в развитието на технологичните елити на народите от европейския свят спрямо тези на Източна Азия в лицето на Китай.

Не трябва да се забравя също, че за сляпото приемане на политическата идеология за „Икономика на знанието“, от страна на европейските управляващи елити, немалка роля има „Световният Икономически Форум“.

Неговото премълчаване на факта, че съвременната икономическа наука е на средновековно ниво на развитие, в сравнение с нивото на развитие на съвременната медицинска наука, представлява малка част от тази негова роля за възникване и разрастване на показаната негативна тенденция.

Но както вече казахме, политическата идея за „Икономика на знанието“ вече е загубила практическа актуалност, заменена от тази за „Индустрия 4.0“, която от своя страна се изтиква в ъгъла на масовото политическо съзнание от идеологията за „GREAT RESET“.

Идеологията за „GREAT RESET“ е съвсем прясна (няма още година) и за това би било уместно да коментираме някои проявления на нейния отзвук в Интернет пространството.

Прочети още „Новите дрехи на царя“приказката за „GREAT RESET“ с участието на Световния Икономически Форум в главната роля .

Всяко сподеяне е от значение за осъществяване на промяната и е пътят към едно по-светло бъдеще. Благодарим!