Проекти 

Запознаване с проекти, които имат основен принос за осъществяване на Дигитална Реформа на Икономическата Наука

„ИНСТИТУТ ЗА СИСТЕМНО ИКОНОМИЧЕСКО ИНЖЕНЕРСТВО“

На 3 март 2021 г. „ИСИИ“ изготви СТРАТЕГИЯ за функционалното си развитие до 2030 г. 
Водещи при изпълнение на стратегията са принципите за ЕДИНЕНИЕ, СЪЗИДАНИЕ и УПРАВЛЕНИЕ 
Основна цел на института е да развие и да бъде източник за разпространение на подривната технология — 2in ERP система 

Книгата „Дигитална Реформа на Икономическата Наука –
Визия за нов път в историята на бъдещето“

Книгата е отворена платформа за сътрудничество 
Тази книга ще промени възгледът ви за света, в който живеете 
Ще ви скандализира с истини, които умишлено се пренебрегват 
Ще ви предостави визия за нов път в историята на бъдещето 

Книгата „Бизнес модел онтология: Основа за
Дигитална реформа на икономическата наука“ 

Книгата е отворена платформа за сътрудничество 
Запознайте се с първа част от трилогията книги, която представя българското революционно ново качество знание за управленско моделиране на икономиката на машиностроителното предприятие — Холистичен Бизнес Модел Онтология. 
Тази книга прави сравнение между най-авторитетното и разпространено базисно научно знание за икономика и Холистичния Бизнес Модел Онтология, доказвайки критично подривния характер на българското знание. 
Представя визия за историческа промяна в развитието на глобалния човешки капитал като резултат от предстоящото разпространение на това революционно знание. 

Институт за Системно Икономическо Инженерство 

На 3 март 2021 г. „ИСИИ“ изготви СТРАТЕГИЯ за функционалното си развитие до 2030 г. 
Водещи при изпълнение на стратегията са принципите за ЕДИНЕНИЕ, СЪЗИДАНИЕ и УПРАВЛЕНИЕ 
Основна цел на института е да развие и да бъде източник за разпространение на подривната технология — 2in ERP система 

Книгата „Дигитална Реформа на Икономическата Наука – Визия за нов път в историята на бъдещето“ 

Тази книга ще промени възгледът ви за света, в който живеете 
Ще ви скандализира с истини, които умишлено се пренебрегват 
Ще ви предостави визия за нов път в историята на бъдещето