Дигитална реформа на икономическата наука 
Визия за нов път в историята на бъдещето 

Осмислянето на необходимостта от „Дигитална реформа на икономическата наука“, като Визия за нов път в историята на бъдещето изисква задълбочено осъзнаване на множество от пренебрегвани очевидности. На пръв поглед много от тях са шокиращи и дори немислими. Например, че икономическата наука се намира на средновековно ниво на развитие в сравнение с развитието на медицинската наука. Или фактът, че дори най-скъпоплатените и престижни консултанти по управленско моделиране на икономиката на индустриалните предприятия, нямат никаква представа какво е принципното устройство и начин на функциониране на едно машиностроително предприятие.

Книгата „Дигитална реформа на икономическата наука Визия за нов път в историята на бъдещето“ представлява платформа за постигане на взаимно разбирателство по отношение на комплекс от проблеми, които носят огромни заплахи за бъдещето на нашия свят – заплахи включващи и ядрен апокалипсис.

По-важното е, че тази платформа представя и визия за един нов път в историята на бъдещето. Път, който стъпва на разрешаването на този комплекс от проблеми, чрез реформиращото знание наречено „холистичен бизнес модел онтология“ и създаването на нова генерация машинни инженери, наречени „системни икономически инженери“.

Взаимодействието в тази платформа се изразява в добавки и доуточнения на настоящата книга-заготовка до постигането на общоприет източник, който да стане носител на посланието за „Дигитална реформа на икономическата наука“.