Икономиката след Covid 19

От къде идва проблемът на европейския свят с овладяване на кризата с COVID-19?

В предишният материал — Негативната тенденция в развитието на технологичните елити на Запада и визиите за бъдещето — Швабизъм (Част 3) – си зададохме въпросът дали неформалният картел за „GREAT RESET“ е работил, направил и разполага с тайно оръжие, чрез което да пречупи, в полза на европейския свят, негативна тенденция в развитието на технологичния елит на Запада или на този картел изобщо не му пука за тази тенденция, а по-скоро иска да се възползва максимално (в чисто финансов план) от проблема на европейския свят с овладяване на кризата с COVID-19, като по този начин усили тази тенденция?

В търсенето на отговор на този въпрос не трябва да говорим повече за принципни възможности и да вярваме, и да се надяваме (без да имаме сериозни основания изведени от текущата реалност), че ще се реализира онази принципна възможност, която ни изнася.

Трябва да погледнем на двете принципни възможности не само по принцип, но и по същество.

При разглеждане по същество на двете принципни възможности за работно поведение от страна на неформалното картелно обединение за „GREAT RESET“, във връзка с негативната тенденция в развитието на машиностроителния човешки капитал на европейския свят спрямо този на Китай, следва да се отбележат две важни фактически обстоятелства и неизбежните следствия от тях:

Първото фактическо обстоятелство се състои в това, че „Световният икономически форум“ битува в състояние на абсолютно мълчание по второто фактическо обстоятелство, което се състои в това, че съвременното знание за икономика е на средновековно ниво на развитие. Но това не е чак толкова страшно. Страшното идва от това, че европейските политически елити (за разлика от източноазиатските) прилагат безкритично това знание за стратегическо управление на реалната икономика и това води до зловредни резултати за европейския свят в развитието на неговата технологична конкурентна способност в сравнение с тази на източноазиатския свят.

Две от неизбежните следствия, резултат на упоменатите фактически обстоятелства, намират изображение в следните две графики:

Първата графика разглеждахме многократно в предходните материали. Нова е втората графика.

Спираме се на едно трето неизбежно следствие от визираните фактически обстоятелства, а то е, че тези обстоятелства се явяват своеобразен гарант за реализация на „GREAT RESET“ в посока на усилване на негативната тенденция в развитието на машиностроителния човешки капитал на европейския свят спрямо този на Китай. А това за нас, като хора част от този свят, е недопустимо.

Единствената реална възможност за неутрализиране на очакваното влияние на „GREAT RESET“ като усилвател на така тревожната за нас негативната тенденция в развитието на машиностроителния човешки капитал на европейския свят спрямо този на Китай, се състои в незабавно стартиране и неотклонно провеждане на „Дигитална реформа на икономическата наука“.

Всяко сподеяне е от значение за осъществяване на промяната и е пътят към едно по-светло бъдеще. Благодарим!