Бизнесът в Панагюрище си е осигурил поне 13 бъдещи служители в областта на мехатрониката в следващите 5 г.
Тези статии не са авторски и съответно не са притежание на „ДРИН“, те са цитирани изцяло като се посочва конкретния източник – медия в края на всяка статия.
Източник: „СЕГА“

Едва 19 студенти са избрали да учат безплатно и да останат у нас. 

Тази година всички те са от областта на машинното инженерство.

Програмата, по която държавата трябваше да си гарантира висококвалифицирани кадри във важни и дефицитни за икономиката ни специалности, се радва на почти нулев интерес от младежите. През настоящата академична 2022 — 23 г. едва 19 студенти са сключили договори за стаж и работа с работодатели, по силата на които следването им ще е частично или изцяло безплатно, а в замяна на това те ще останат да работят при същия работодател поне 5 г. след завършването си. Това показват данни на МОН, предоставени в отговор на въпроси на „Сега“. Заедно с 9‑те миналогодишни кандидат-висшисти, избрали да се възползват от мярката, броят им става общо 28.

Въпросната програма започна да действа през академичната 2021 — 22 г., когато МС прие съответната наредба и одобри списък на работодателите, които имат право да сключват договори със студенти, а образователното министерство прие списък със специалностите, за обучението в които ще се осигуряват средства от държавния бюджет по новата наредба. Въпросниците списъци(link is external) се актуализират всяка година, като за 2022 — 23 г. в тях са посочени 153 работодатели, които са заявили необходимост от 1416 специалисти от десетки различни специалности.

За разлика от м.г., когато почти всички студенти, избрали да учат безплатно, сключвайки договор с работодател, бяха от областта на медицината, тази година всички младежи, учат в областта на машинното инженернство. Двама от тях, следващи мехатроника, например са избрали да работят за „Оптикоелектрон Груп“ АД, Панагюрище, други двама в същата специалност — в „Ектрон“ АД, Панагюрище и още 9 души, следващи мехатроника — в „Завод за Оптика“ АД, Панагюрище. Трима студенти, следващи мехатроника, са сключили договори с „Клип Щанц“ ООД, София, а други трима, учащи в специалността компютърни технологии в машиностроенето — с „ВСК Кентавър ИЗ Динамика“ ООД, Дряново.

Бюджет

Сумите, с които се компенсират университетите за обучението на студенти със сключени договори с работодатели, се планират ежегодно по бюджетите на конкретните вузове. За 2022 г. за тези висши училища са планирани общо 47 380 лв., които обезпечават броя на студентите със сключени договори за 2021 — 22 г. В бюджета за 2023 г. по същия начин ще бъдат разчетени средствата за компенсирането на таксите за студентите със сключен договор с работодател за 2022 — 23 г., обясняват от МОН.

Медицина

През 2021 — 22 г. 9 студенти са сключили договори с работодатели, показват окончателните данни на МОН (първоначално бе съобщено за 8 студенти, сключили договори). Един от тях, учещ специалността водоснабдяване и канализация, е сключил договор с ВИК — Стара Загора. Всички останали са в областта на медицината. Трима младежи от Медицинския университет в Плевен ще стажуват и работят в УМБАЛ — Д‑р Георги Странски ЕАД — Плевен. Други трима, следващи медицина в МУ-Варна, са сключили договори с Университетска многопрофилна болница за активно лечение — Бургас АД и с МБАЛ — Добрич. Още двама студенти, учещи в направление медицинска сестра в МУ-Пловдив, са сключили договори с УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД и МБАЛ — Пазарджик АД.

Линк към оригиналната статия: Едва 19 студенти са избрали да учат безплатно и да останат у нас | Автор: СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА
Източник: „СЕГА“ 

Всяко сподеяне е от значение за осъществяване на промяната и е пътят към едно по-светло бъдеще. Благодарим!