Източникът 

Ниското ниво на качествено развитие на научното знание за икономика е обект на (повече неосъзната, отколкото осъзната) защита от страна на елита на световното множество от физически и юридически лица, които от позицията на завоюван от тях и признат от обществото професионален и длъжностен авторитет, създават, развиват и разпространяват днес съществуващото научно знание за управленско моделиране на икономиката във всички нейни измерения – знание, което (разглеждано в сравнение със знанието за медицина) все още се намира на средновековно (схоластично) ниво на качествено развитие.

Ниското ниво на качествено развитие на научното знание за икономика е обект на (повече неосъзната, отколкото осъзната) защита от страна на елита на световното множество от физически и юридически лица, които от позицията на завоюван от тях и признат от обществото професионален и длъжностен авторитет, създават, развиват и разпространяват днес съществуващото научно знание за управленско моделиране на икономиката във всички нейни измерения – знание, което (разглеждано в сравнение със знанието за медицина) все още се намира на средновековно (схоластично) ниво на качествено развитие.

Световното множество от физически и юридически лица, които печелят парите си като създават, развиват и разпространяват днес съществуващото научно знание за управленско моделиране на икономиката, може да бъде определен като „Световен комплекс за научна икономическа схоластика“.

Световният комплекс за научна икономическа схоластика е реално съществуващ. Начело стои „Световният Икономически Форум“, а негови непосредствени подгласници са компаниите от „Голямата четворка“ за бизнес одити и консултиране.

Това са „PricewaterhouseCoopers“, „Ernst&Young“, „Deloitte“ и „KPMG“ – за 2019-та година приходите им са повече от 150 милиарда $. Тези 150 милиарда $ са само няколко процента от общите приходи за същата година на „Световния комплекс за научна икономическа схоластика“, приходи, които са трудно определими, но със сигурност са на порядък по-големи и получени за развитие и приложно разпространение на ретроградно научно знание за управленско моделиране на икономиката.

… А от там се получава  ПАРАДОКСЪТ

Европейският свят, начело със Запада – през последните десетилетия на 20-ти и изминалите десетилетия на 21-ви век, е белязан от голямо нарастване на мирогледното влияние на научното знание за икономика – знание, което (разглеждано в сравнение с научното знание за медицина) все още битува на средновековно (схоластично) ниво на развитие и по тази причина има съществени функционални дефекти. 

От какво зависи успехът на идеологията „Индустрия 4.0“?

Конференция на Форум „Информационните Технологии и Бъдещето на Икономическата Наука“ 

Проучвания 

Отчитане на годишни приходи на Световният Икономически Форум

Проучване: Стойност на годишните приходи на СИФ за периодите: 2014–2016 / 2017–2019 / 2020–2022

Тенденция на развитие на технологичните
елити на Запада и Китай