втори златен век

Защо България да няма своя втори „златен век“? 

Няколко млади и будни хора, обединени под формата на Фондация с името „Информационните Технологии и Бъдещето на Икономическата Наука“ са се заели с нелеката задача да обърнат внимание на разрешаването на един фундаментален проблем, за който до момента не се говори открито, а именно, че науката за управление е на средновековно ниво на развитие.

Това е една от причините, които всъщност провокира учредителя и председателя на фондацията да оповестят публично точно и ясно с какво трябва да се справи Западния свят. 

На 22 септември 2019 година Фондация „ИТБИН“ излиза пред света с „Манифест за Дигитална Реформа на Икономическата Наука“, който обаче не е посветен само на проблема, а дава и ясното му и кардинално решение, което се загатва още в заглавието на Манифеста.

В устава на тази фондация са заложени за разглеждане и дискусии въпроси, свързани с обществената необходимост и възможност за Дигитална Реформа на базисното научно знание за индустриална икономика – като тяхна „основна задача, призвание и кауза“ е да се изгради „Институт за Системно Икономическо Инженерство“.

Интересното тук е, че амбициозната задача, която са си поставили тези млади хора е напълно възможна, благодарение на откритие, дело на 20 годишна история и усърдна работа на един български технопарк, основна част от който е „Институтът за Системно Икономическо Инженерство“ – „ИСИИ“.

Преди около 20 години български инженери, изградили технопарка, стартират процес на създаване и развитие – като теория и практика – на програмни функционални конструкции на нов клас дигитални технологии за управленско моделиране на икономиката на индустриалното предприятие.

Откривайки тази „златна мина“ от теория и вече изпитаната успешно прототипна технология, която българският технопарк оставя сякаш в наследство, Фондация „ИТБИН“ задава посоката си като логическо продължение на делото на тези инженери.

Екипът дружно се заема с нелеката задача за широкото разпространение и масово изучаване на тези двойноиновативни системи, в които е вграден универсален модел за принципното устройство и начина на функциониране на машиностроителното предприятие като системен обект и субект.

Гениалната комбинация от инженерно знание и технология за управленско моделиране на индустриалната икономика, нямащи аналог до този момент, водят фондацията до идеята за Дигитална Реформа.

Много често срещан въпрос е защо се говори точно за „реформа“, но отговорът прозира в стотици примери в историята и до днес. За съжаление, до този момент науката за управленско моделиране е на средновековно ниво на развитие, в сравнение с базисното научно знание за медицина например.

Може ли да си представим как един лекар е лекувал пациентите си през средновековието – с пиявици, с пускане на кръв, с болезнени техники и други подобни немислими от сегашна гледна точка методи за лечение?

Разбира се, всичко търпи развитие, появява се книгопечатането, извежда се универсален модел на човешкото тяло под формата на анатомия и физиология, бъдещите лекари започват подробно да изучават устройството и начина на функциониране на човешкото тяло и всички знаем медицината на какво ниво е днес — тук се наблюдава явен пример за преход от средновековно на съвременно ниво на развитие.

И ако трябва да си избираме дали бихме се доверили на средновековен или съвременен лекар – отговорът е повече от очевиден.

Как човек може да управлява „здравословно“ фирма или корпорация без знанието за „физиология и анатомия“ на предприятието в цялост?

Редица проучвания сред професионални бизнес консултанти, преподаватели по икономика в университети и студенти в стопански факултети доказват липсата на знание за това как всъщност функционира едно предприятие.

Нима това не е проблем, който засяга всички? Представяме ли си как тези хора могат да консултират, преподават или управляват – използвайки освен непълните си и фрагментарни знания…и интуицията си?

Исторически е настъпил моментът за ново познание, което ще помогне на науката за управленско моделиране да направи този така необходим скок – и „трамплинът“, инженерно конструиран, за този „скок“ е тук в България – във формата на вече създадените единна теория, терминология и прототипна технология.

Дигитална Реформа на Икономическата Наука е равносилна на „Просвещение“, защото от нея ще спечелят всички управленци, директори, ръководители и изпълнители. Всички ще имат възможността да изучат и приложат това ново познание, което ще бъде като твърда основа – ще спечелят обществата, а логично и държавите, защото индустриалната икономика ще се повиши на пъти, а оттам и доходността на всички ще се покачи неизбежно.

Защо България да няма своя втори „златен век“?

Фондацията „Информационните Технологии и Бъдещето на Икономическата Наука“ апелира към всички, достатъчно отговорни за бъдещето на своите народи, личности, които имат духовен потенциал да осмислят, а след това и да окажат пълноценна подкрепа за реализирането на Дигитална Реформа на Икономическата Наука – Реформа, която да увеличи шанса на европейските народи за достойно технологично бъдеще в технологичното бъдеще на глобалния свят.

В случай, че сте пропуснали, Ви предлагаме да се запознаете с материала — „Представете си, че е 2030 г, БЕЗ паразитиращи елити – възможно е!“

Всяко сподеяне е от значение за осъществяване на промяната и е пътят към едно по-светло бъдеще. Благодарим!