ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

-МАРКЕТИНГОВА ФРАЗА, КОЯТО РИСКУВА ДА ИЗГУБИ ИЗНАЧАЛНИЯ СИ СМИСЪЛ, ИЛИ ОСЪЗНАТО РАЗБИРАНЕ, ЧЕ „НЕ СТАВА ВЪПРОС САМО ЗА ТЕХНОЛОГИЯТА“

Какво означава за вас Дигитална трансформация?

Дигитална трансформация има 883 млн. резултата в интернет, което е показателно за ангажираността на аудиторията с това доста често срещано словосъчетание. Но какво всъщност означава то?

След направено наше проучване из всичките тези резултати установяваме, че не е много лесно да се обясни, въпреки дори изведеното от Уикипедия кратко определение, че „дигиталната трансформация е приемането на цифрова технология от дадена организация, като общите цели за прилагането й са подобряване на ефективността, стойността или иновациите.“

Според Марк Самюелс, „Zdnet“ на най-основно ниво дигиталната трансформация включва използването на цифрови технологии за промяна на даден бизнес процес с цел той да се превърне в по-ефикасен или ефективен. Идеята е технологията да се използва не само за възпроизвеждане на съществуваща услуга в цифрова форма, но и за трансформиране на тази услуга в нещо значително по-добро.

Звучи просто, но дигиталната трансформация може да бъде дълъг, скъп и сложен процес, който не винаги протича по план.

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ, ЗАСЕГНАТИ ОТ ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ?

Всяко определение за дигитална трансформация е различно в зависимост от индустрията и конкретния проект. Но основно дигиталната трансформация провокира преосмисляне на бизнес моделите, промяна на основния набор от използвани технологии, включване на иновации в клиентското преживяване и дори потенциално преработване на фирмената култура.

КАКВО ВКЛЮЧВА ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ?

Дигиталната трансформация може да включва много различни технологии, но най-горещите теми в момента са облачните изчисления, Интернет на нещата (IoT), големите данни и изкуственият интелект. През следващите няколко години можем да очакваме повишено внимание върху някои вече нашумели технологични теми, включително мета вселена, блокчейн и цифрови валути.

Не става въпрос обаче само за технологията: променящите се бизнес процеси и корпоративната култура са също толкова жизненоважни за успеха на тези инициативи. Проектите за дигитална трансформация са често начин за големи и утвърдени организации да се конкурират със своите по-гъвкави конкурентни, които работят само онлайн. Тези проекти обикновено са големи по обхват и амбиция, но и криещи рискове.

КАКВО ВКЛЮЧВА ПРОЕКТ ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ?

Обикновено се предполага просто внедряване на повече технологични системи и услуги, но истинският проект за дигитална трансформация включва фундаментално преосмисляне на бизнес моделите и процесите, а не просто „подобряване“ на традиционните методи. 

Това творческо изискване остава трудна задача за бизнес лидерите. Повечето организации нямат проблем с генерирането на нови идеи, но много фирми се провалят, когато става дума за внедряване на нови бизнес модели или превръщане на добри идеи в организационни цели, според проучване на „Cass Business School“.

Тази пропаст между иновациите и изпълнението помага да се обясни защо дигитализацията и провалите традиционно се възприемат като „специалитет на пъргавите стартъпи“. Но не е задължително да е така – има и чудесни примери за дигитална трансформация в корпоративния сектор.

ПРИМЕРИ ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

Преходът на наследени системи към облачни платформи е често цитиран пример за дигитална трансформация. Чрез преместването на по-стари системи в облака става по-лесно за организациите да актуализират и променят някои приложения в отговор на новите потребителски изисквания. В този случай дигиталната трансформация помага да се поддържат бързи и гъвкави IT операции – накратко, тя прави съществуващият процес много по-ефективен и ефикасен.

Въпреки че дигиталната трансформация често включва използване на облачни платформи и услуги, тя може да включва и приемането на нововъзникващи технологии.

Представете си търговец на дребно, който дава възможност на клиентите си чрез приложение за виртуална реалност да визуализират своите бъдещи мебели, докато си седят удобно в дома си. В този случай дигитализацията трансформира традиционното физическо взаимодействие във виртуална връзка, от която клиентите могат да се възползват много по-лесно и бързо, а след това и да закупят избрания продукт от разстояние.

КАКВИ ТЕНДЕНЦИИ СЕ НАБЛЮДАВАТ В ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ?

Анализаторът „Gartner“ казва, че „изпълнителните директори знаят, че трябва да ускорят възприемането на дигиталния бизнес и да търсят по-директни дигитални пътища за връзка с клиентите си“. Текущите тенденции в дигиталната трансформация включват:

  • Облачни изчисления – Докато много организации се стремят към облачен подход на работа, малко са тези, които са преместили системите си на 100% в облак пространство. Наследените вече работещи технологии остават основна пречка пред модернизацията.
  • Данни и изкуствен интелект – През последните няколко години компаниите прекараха в събиране на огромни количества информация. Задачата сега е да се „разбият силозите“, да се обединят данните и да се приложи проницателност в начини, които ще подобряват „изживяването на клиентите“ и процесите по вземане на решения. Очаква се инвестициите за изкуствен интелект и машинно обучение да нараснат значително.
  • Автоматизация – Ръководителите най-накрая започват да виждат, че инвестициите в роботизирана автоматизация на процеси изплащат дивиденти. Независимо дали става въпрос за намаляване на изискванията за софтуерно кодене или за въвеждане на ботове за справяне със заявки за услуги, компаниите ще използват все повече автоматизация, за да премахнат повтарящите се задачи и да позволят на своя персонал да се съсредоточи върху работа, която произвежда стойност.
  • Изживяването на клиентите – От позволяването на професионалистите да работят продуктивно от вкъщи до предоставянето на нови начини за подпомагане на клиентите да се свържат с бизнеса, компаниите ще похарчат много за разработване на „страхотни нови изживявания“ за клиентите.
  • Киберсигурност – В основата на всички тези усилия за дигитална трансформация е постоянната необходимост от инвестиране в механизми за IT защита. „Gartner“ посочва възхода на мрежата за киберсигурност, която позволява на самостоятелни решения за сигурност да работят заедно и да подобрят цялостната позиция на сигурността на организацията.

КОЛКО СТРУВА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ?

Глобалните разходи за дигитална трансформация на бизнес практики и продукти достигат около 1,8 трилиона долара през 2022г., което е увеличение от 17,6% спрямо 2021г., казва технологичният анализатор „IDC“. Изследователят очаква петгодишен темп на растеж до 2025г. от 16,6%.

„Тъй като организациите ускоряват стремежа си към дигитална стратегия, те насочват тези инвестиции както към вътрешни операции, така и към външно пряко ангажиране“, казва Крейг Симпсън, старши изследователски мениджър в „IDC“. „Инвестициите във вътрешни операции до голяма степен са фокусирани върху подобряване на ефективността и устойчивостта, докато трансформацията на потребителското изживяване се превърна в приоритет на дигиталната трансформация за много компании.“

Но не може да подминем анализа на „Digital Marketing Institute”, че пазарът за дигитална трансформация в сектор „Производство“ очаква да достигне стойности до 767 милиарда до 2026г. с увеличени разходи за IoT, а за сектор „Човешки ресурси“ – 43 милиарда до 2028г.

МАЛКО КРИТИКА

Дигиталната трансформация се превърна в маркетингова фраза за почти всяко приемане на нова технология. Всъщност фразата се прилага толкова широко, че има опасност да се обезсмисли. Вездесъщността на това словосъчетание е такава, че не е изненада, когато жадна за внимание организация обозначи новото си приложение или ъпдейт на програма като „инициатива за дигитална трансформация“.

За критиците дигиталната трансформация просто предлага на доставчиците на технологии друга възможност да ребрандират своите предложения: не е необичайно системите и услугите да се продават като златен куршум за дигитална трансформация. Такъв шум е само допълнително гориво за недоброжелателите, които смятат, че дигиталната трансформация е просто решение, търсещо проблем.

Остава отворен въпросът кой е отговорен за разпространението на поредната тенденция, която надига огромните финансови инвестиции на компаниите?

Каква роля играе икономическата наука в задаването на курса на новите тенденции, засягащи вече изградени глобални структури?

Какво знание дава икономическата наука за управление на дигиталната трансформация и не е ли именно тя науката, която трябва да напътства глобалния човешки капитал през поредното „променящо правилата на играта“ явление?

Отговорите оставяме на вас!

Източници: Wikipedia, Gartner, Zdnet, Cass Business School, IDC, Digital Marketing Institute, Ikea.

Всяко сподеяне е от значение за осъществяване на промяната и е пътят към едно по-светло бъдеще. Благодарим!