„3 мита, които направиха лоша услуга на Европа“

Публично изявление на Анри Малос – председател на Европейския икономически и социален комитет ​за познавателното безсилие на политическите елити да обезпечат надеждни стратегии за социално-икономическо развитие и сигурност.

Неслучайно се връщаме назад във времето, когато в Европейския съюз, на най-високи управленски нива, започва да се говори за „реиндустриализация“.

Особено активен в тази насока е Анри Малос, председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) във времето 2013 – 2015 г.

През декември 2013 г., Анри Малос е почетен член на дебат, организиран от „Асоциация на индустриалния капитал в България“ и „Българска асоциация на електротехниката и електрониката“.

​Основна тема на дебата е „Реиндустриализацията на Европа – мит или реалност – предизвикателствата пред българската икономика“. ​В рамките на дебата Анри Малос заявява:

„Въпросът е дали реиндустриализацията е мит? Мисля, че не това е митът. От 10–20 години живеем под мотото на 3 мита, които направиха лоша услуга на Европа. 

Първо – митът за „Икономика на знанието“, който да направи Европа най-конкурентоспособна в света. 

Това беше казано през 2000 г. и видяхме, че 13 години по-късно, след тази стратегия, Европейският съюз се превърна в този район на света, който най-много загуби по отношение на конкурентоспособността.​ Така че „Лисабонската стратегия“ беше грешка, защото „Икономика на знанието“ не означава нищо. ​Откакто свят светува, икономиката съществува между тези, които произвеждат, които обслужват производството и които продават продукцията. ​Всичко това генерира познанието.

Другият мит, под влиянието на който живяхме последните 20 години, е „единният пазар“. Мислихме си, че като отворим границите, като развием обмена ще създадем богатство. ​Това беше добра идея през 80-те години, но вече не е, защото вие знаете, че пазарът вече е световен.

Съществува и трети мит, който се нарича „митът на чудесата“.​ Посетих през почивните дни Троян и неговата област. Кметицата на града ме попита: „Какво мога да направя, за да се случи „чудо“ и един голям инвеститор да пристигне в Троян? – аз ѝ отговорих, че можем да запалим по една свещ в църквата и да чакаме да стане „чудо“, но общо взето чудесата в икономиката не се случват.​

Реиндустриализацията трябва да стане пръв приоритет. ​Трябва да се промени конкуренцията. Трябва да се помага за сътрудничеството между индустриалците, а не да се шпионират и ограничават безсмислено в името на конкуренцията. ​Имаме само един голям успех на европейската индустрия от 40-те години насам. ​Това е „Airbus”, защото имаше политическа воля на политическите ръководители от Франция, Испания, Англия, Германия и други – да се помогне с обществени средства за развитието на „Airbus” и той се превърна в пръв конструктор и производител на самолети в света. Но ако днес трябва да създадем отново „Airbus”, Европа няма да бъде съгласна. ​Това е абсурдът! 

Трябва да бъдем по-големи реалисти и по-големи прагматици и да инвестираме в изследванията – в значими научни разработки. ​Аз мога да говоря за моята страна. Политиката на моята страна – Франция – за подпомагане на научноизследователската дейност няма абсолютно никаква значимост.​ Програмата е с 3210 изследователски проекта. ​Всеки от тези проекти получава по 50–100 хил. евро. Какво може да се постигне с това?

Трябва да се върнем към локалното развитие, да подкрепяме малките и средните предприятия, да развиваме изключително прости неща, да се осланяме на здравия смисъл, на правилните решения.. ​Прекалено страдахме от тези идеологически митологии – пазар, “Икономика на знанието”, „чудесата“ на масивните инвестиции в чужбина. ​Трябва да се върнем към реалността, трябва да се върнем към здравия смисъл. ​Реиндустриализацията това е здравият смисъл.

Благодаря!“

Предлагаме ви да се запознаете и със следващата статия на „ДРИН“ – „Що е то Индустрия 4.0?“

Всяко сподеяне е от значение за осъществяване на промяната и е пътят към едно по-светло бъдеще. Благодарим!