Проучвания 

Шокиращите данни, които не бива да бъдат пренебрегвани

Резултати Проучвания 

Пазари на Знанието за Моделиране на Икономиката 

Сумарният пазар на представените продуктови направления, към 2030 година, се очаква да възлезе на $6,6 трилиона годишно.

Сумарен пазар – по максимални стойности и вкл. на счетоводните услуги

Завръщане на престижа на инженерното образование —
конференция SEFI 2022

2in ERP — това е двойно иновативна „ERP“ система, която веднъж обновява (систематизира, разширява и уточнява) знанието на потребителя за принципното устройство и начина на функциониране на предприятието, и втори път служи за управление на развитието на човешкия капитал, а от там определяне и управление на развитието на технологичен елит – това са хората, които обезпечават иновативно развитието на предприятието като създават и внедряват нови продукти и технологии.