Инженерният отлив – с какво се сблъскваме днес?

През последните години наблюдаваме огромен „отлив“ на студенти от техническите университети на Запад. Отлив, който е парадоксален, тъй като именно инженерната професия позволява на Западания свят да се превърне в световен лидер.

За техническите университети става все по-трудно да запълнят местата в инженерните специалности, поради липса на желаещи. По данни за 2020г. в ТУ-София записаният брой студенти е едва 50% от общия капацитет на университета, дори при положение, че условията за влизане са максимално занижени (прием се осъществява с матура по български език).

Това не е единичен случай и за съжаление не е само в България, а е факт в целия Западен свят. Дори техническите университети в държави с богата машиностроителна история като Австрия и Германия не могат да запълнят своите капацитети.

Следва да си зададем въпроса „Към кои специалности, имащи връзка с управлението на реалната индустрия, се насочват студентите?“

Това са специалностите, свързани с икономическата наука – Икономика, Бизнес и управление, Предприемачество и т.н.

За учебната 2018–2019г. в САЩ са завършили: 426 000 бакалаври със специалност Бизнес и Икономика. Инженерство — 190 000. В ЕС ситуацията не е по-различна: Бизнес и Икономика – 459 000, Инженерство – 280 000.

Под въпрос е и качеството на постъпващите кадри в инженерните специалности, тъй като ако през 2004г. за едно място в ТУ-София са се борили 4.7 души, то към 2021г. борба отсъства. А както знаем конкуренцията ражда качеството.

Към днешна дата в Западния свят броят, завършващи бакалавър в бизнес и икономически дисциплини, се е увеличил с близо 10 пъти от 1950г. насам, а инженерство — едва с 3 пъти. Може би не е случайна и загубата на лидерската позиция на Запада в световната икономика за сметка на Китай.

Ако се замислим, причините за тази загуба на интерес към инженерното образование за сметка на икономическото такова са просто многобройни. От самото име на специалността „Мениджмънт“ се създава усещането, че там се придобива „качествено знание за управление“.

Общоизвестен факт е, че за заемането на управленска позиция е нужно икономическо образование. Друга причина е фактът, че инженерното образование е многократно по-трудно за завършване от икономическото, тъй като в икономическата наука липсва единна теория и терминология и системно надграждане на знанията. Всеки инженер ако се захване да изучава сегашна икономическа теория със сигурност ще направи разликата.

Съществуват обаче и по-глобални причини като приетата от Запада политическа идеология за „икономика на знанието“, действала в периода 2000–2010г, но за „избавянето от остарелите производства и насочването към иновациите“ може да прочетете повече в Най-общо за основните политически идеологии за историческо развитие на националните икономики.

Вие още какви причини за загуба на престижа на инженерното образование бихте назовали?

Всяко сподеяне е от значение за осъществяване на промяната и е пътят към едно по-светло бъдеще. Благодарим!