ДРИНДРИНДРИН

Начало > Големият Шанс > Проект: "ДРИН" > Очаквайте скоро: „Дигитална Реформа на Икономическата Наука – Визия за нов път в историята на бъдещето“

Очаквайте скоро: Книгата „Дигитална Реформа на Икономическата Наука – Визия за нов път в историята на бъдещето“ 

Интересно събитие, което ни очаква през 2022 година е издаването на книгата „Дигитална Реформа на Икономическата Наука – Визия за нов път в историята на бъдещето“, чийто автори са председателят и учредителят на фондация „ИТБИН“ – инж. Стефан Стефанов и инж. Георги Велев.

Тези будни инженери искат да насочат вниманието на всички българи и на целия западен свят към проблеми, наричани още от тях „пренебрегвани очевидности“, да разкажат за източника им, но най-вече да представят тяхната гледна точка за справянето с всички тези застрашаващи Запада тенденции.

Проследяващи ключови събития в исторически план до днес, те акцентират върху значим социален проблем, който е естествен за миналото, противоестествен за настоящето и зловреден за нашето бъдеще и бъдещето на нашите потомци. Без задръжки назовават източника на този проблем в лицето на обществени структури и институции, които чрез своето поведение не само блокират възможното му решение, но и усилват неговото зловредно историческо влияние.

Но най-вълнуващото в тази книга се явява тяхната инженерно конструирана Визия за нов път в историята на бъдещето на западните народи, която обединява завета на колегите им — знаменитите инженери Хенри Таун, Фредерик Тейлър, Уолтър Шухарт, Уилям Деминг, Джоузеф Джуран, Джоузеф Орлицки, Оливър Уайт и други – и го надгражда с най-новите инженерни открития в науката за управление на икономиката на машиностроителното предприятие. Книгата разкрива пред всички нас липсващото до момента системно знание, което дава ясно, достъпно и цялостно разбиране на принципното устройство и начин на функциониране на машиностроителното предприятие – незавършената мечта на инженерните гиганти, оставили след себе си забележителната основа на знанието за управление на световната машиностроителна индустрия.

Тази книга е и апел към всички инженери, които повече от всякога, след повече от 100 години на положени усилия от своите колеги, трябва да обединят усилия, за да отвоюват обратно своите основополагащи позиции и престиж и да пречупят негативната тенденция в развитието на индустриалния човешки капитал на нашите (европейските) народи, спрямо този на народите от Източна Азия.

Отговорът е Дигитална Реформа на Икономическата Наука – Очаквайте скоро!

Всяко сподеяне е от значение за осъществяване на промяната и е пътят към едно по-светло бъдеще. Благодарим!