ДРИН 

„Дигитална Реформа на Икономическата Наука“:
Означава процес на създаване, развитие, широко разпространение и масово изучаване – като теория и практика – на програмните функционални конструкции на нов клас дигитални технологии за управленско моделиране на икономиката на машиностроителното предприятие. Шестмесечното изучаване – като теория и практика – на програмната функционална конструкция на този нов вид софтуер ще формира ново качество знание за управлението на икономиката на машиностроителните предприятия и корпорации. Знание много по-истинно и полезно за индустриалната действителност от знанието, което сега се формира в резултат на петгодишно изучаване на икономически дисциплини в световно най-престижни университети.

Ценностите — висш пътеводител за ДРИН 

Решение 

Възможността и необходимостта Човекът да прилага ЕДИНЕНИЕ, СЪЗИДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ в живота си

Съзидание 

Възможността и необходимостта Човекът да твори, прео­бра­зува заобикалящия го свят, посветено на постигането на смисъла на човешкия живот – неговото безсмъртие*, и съгласно дадените му способности за воля и разум 

Единение 

Възможността и необходимостта Човекът да създава общности – обединение, което надвишава по преобразуваща света мощ простата сума от човешки способности – като фундаментален принцип за постигане на смисъла на човешкия живот – неговото безсмъртие*

Системност 

Възможността и необходимостта Човекът да променя текущия ход на явленията в заобикалящия го свят отвъд границите на „тук и сега“, като времевият предел е подчинен на постигането на смисъла на човешкото съществуване – неговото безсмъртие* 

Безсмъртието*

Човекът е в центъра, по начина по който съз­на­тел­но или не, е носител на смисъла на своето съществуване – постигане на безсмъртие в три измерения:

  • Физическо безсмъртие
  • Духовно безсмъртие
  • Семейно-родово безсмъртие


Физическото безсмъртие е следствие от инстинктивен или осъзнат стремеж да се удължи времето на земния живот на Човека, да се измести възможно по-далеч прага на смъртта.

Духовното безсмъртие съхранява Човека в паметта на лич­ности и общности, дори когато вече го няма физически.

Това е резултат на неговите интуитивни или съзнателни уси­лия, чрез действията си, а понякога и бездействието си, да влезе в паметта на хората. Изборът му е с какво да остане, защото хората помнят и лошото, и доброто, сторено от човека.

Именно това тръгващо от личността, но превърнало се в неличностно измерение, отразява съществена страна от уникална­та същност на Човека – да присъства в духовните измерения.

Семейно-родовото безсмъртие събира предишните две из­ме­рения. Семейството – този умален модел на света е свещен­ото място, в което се създава, развива и утвърждава живот.

В по­ко­ленията не просто се предава част от физическата същност на индивида, а и духовни насоки за продължаване на живота.

Всяко сподеяне е от значение за осъществяване на промяната и е пътят към едно по-светло бъдеще. Благодарим!