Бизнес модел онтология: Основа за
Дигитална реформа на икономическата наука 

Бизнес модел онтология е понятие, добило широка популярност в нашия свят най вече чрез своите пазарни изражения. По своето естество това понятие означава схематично и формулирано описание на принципа на действие на феномена индустриално предприятие като системен обект, носител на свойството субектност.

Реализацията на „Дигитална реформа на икономическата наука“ би била невъзможна без истински, холистичен бизнес модел онтология, който да се превърне в търсеното ново качество базисно научно знание за икономика. В последствие той трябва да послужи за познавателна основа, на която да се формират програмите за обучение на „системните икономически инженери“, а също и за основа на холистичните ERP системи. Един истинен холистичен бизнес модел онтология би трансформирал индустриалните икономики на държавите в нашия свят.

Книгата „Бизнес модел онтология: Основа за „Дигитална реформа на икономическата наука“ представя съпоставка между два съществуващи вида бизнес модел онтология – единият, дело на професионален икономист, а другият, дело на 20-годишния труд на българския „Институт за Системно Икономическо Инженерство“. За целта е представена цялостната теория на бизнес модела онтология, дело на „ИСИИ“.

Взаимодействието в тази платформа се изразява в добавки и доуточнения на настоящата книга-заготовка до постигането на общоприет източник, който да стане научна основа за реализирането на „Дигитална реформа на икономическата наука“.