ВИДЕО СТАТИИ

Късометражно филмово представяне на пренебрегваните важни факти
в историята и днес.

ИНЖЕНЕРНИЯТ ГЕНИЙ

ERP — КАКВО НЕ ЗНАЕТЕ ВСЪЩНОСТ?

ИНЖЕНЕРЪТ КАТО ИКОНОМИСТ

ДРИН — КАКВО НАУЧАВАТЕ ОТ НАС?