ВИДЕО СТАТИИ

Късометражно филмово представяне на пренебрегваните важни факти
в историята и днес.

ИНЖЕНЕРЪТ КАТО ИКОНОМИСТ- част 2

ИНЖЕНЕРЪТ КАТО ИКОНОМИСТ

ИНЖЕНЕРНИЯТ ГЕНИЙ

ERP — КАКВО НЕ ЗНАЕТЕ ВСЪЩНОСТ?