Дигитална Реформа на Икономическата Наука
Визия за нов път в историята на бъдещето

Тази книга ще промени възгледът ви за света, в който живеете 
Ще ви скандализира с истини, които умишлено се пренебрегват 
Ще ви предостави визия за нов път в историята на бъдещето 

За книгата 

Инж. Стефан Стефанов и инж. Георги Велев искат да насочат вниманието на всички българи и на целия Западен свят към проблеми, наричани още от тях „пренебрегвани очевидности“, да разкажат за източника им, но най-вече да представят тяхната инженерна гледна точка за справянето с всички тези застрашаващи Запада тенденции.

Проследяващи ключови събития в исторически план до днес, те акцентират върху значим социален проблем, който е естествен за миналото, противоестествен за настоящето и зловреден за нашето бъдеще и бъдещето на нашите потомци. Без задръжки назовават източника на този проблем в лицето на обществени структури и институции, които чрез своето поведение не само блокират възможното му решение, но и усилват неговото зловредно историческо влияние.

Но най-вълнуващото в тази книга се явява тяхната инженерно конструирана Визия за нов път в историята на бъдещето на Западните народи, която обединява завета на колегите им — знаменитите инженери Хенри Таун, Фредерик Тейлър, Уолтър Шухарт, Уилям Деминг, Джоузеф Джуран, Джоузеф Орлицки, Оливър Уайт и други – и го надгражда с най-новите инженерни открития в науката за управление на икономиката на машиностроителното предприятие. Книгата разкрива пред всички нас липсващото до момента системно знание, което дава ясно, достъпно и цялостно разбиране на принципното устройство и начин на функциониране на машиностроителното предприятие – незавършената мечта на инженерните гиганти, оставили след себе си забележителната основа на знанието за управление на световната машиностроителна индустрия.

Тази книга е и апел към всички инженери, които повече от всякога, след повече от 100 години на положени усилия от своите колеги, трябва да обединят усилия, за да отвоюват обратно своите основополагащи позиции и престиж и да пречупят негативната тенденция в развитието на индустриалния човешки капитал на нашите (Западни) народи, спрямо този на народите от Източна Азия.

Отговорът е „Дигитална Реформа на Икономическата Наука“

За авторите 

Инж. Стефан Стефанов е роден през 1991г. в София. Дипломиран инженер от Технически университет – София, той защитава с отличие магистърска теза в „ECAM EPMI“ – Париж, Франция. Професионалната му кариера започва в „Хидравлични Елементи и Системи“ АД – Ямбол, където взима основно участие в индустриален експеримент без алтернатива в рамките на България.

Той заедно с още четирима колеги инженери, на средна възраст под 30г., успяват за 2 години да усвоят и внедрят в производство високо иновативен продукт, който не се произвежда никъде другаде на Балканите. Под ръководството на тези инженери други четирима работници, без какъвто и да било специализиран опит, за 9 месеца усвояват набор от високотехнологични процеси, които в общия случай се обезпечават от 25 до 30 висококвалифицирани специалисти, подготвени от водещи в областта световни фирми.

Те правят това за кратко време и срещу сравнително малък финансов ресурс (срещу подобна сума професионалните консултанти извършват само осъвременяване на документацията на изделията). Всичко това е възможно благодарение на иновационно откритие в областта на управленското моделиране на индустриалната икономика, направено в България. Става дума за холистична ERP технология, (ERP – Enterprise Resource Planning – планиране на ресурсите на предприятието), която е носител на знание за инженерен модел на икономиката на машиностроителното предприятие.

Уникалният успех на този експеримент на такава ранна възраст поражда въпроси – „Наистина ли е толкова уникално знанието за инженерния модел и холистичната ERP технология, или успехът въобще не е уникален, а е често срещано явление в България и на Запад?“. След множество проучвания и поредица близки срещи с преподаватели и студенти по икономика и индустриално управление в България, инж. Стефанов става твърдо убеден в огромната нужда от масовото разпространение на знанието за инженерния модел на икономиката на машиностроителното предприятие.

Инж. Георги Велев е на 40 години, семеен с три деца, които обича повече от себе си. По образование е компютърен инженер, завършил „UCLA“ – 2004г., но въпреки отличното му учение и възможността да продължи развитието си в САЩ, той решава да се върне в България.

Воден от интереса си към управленските технологии и най-вече тяхното индустриално приложение, той започва работа в „Стара планина холд“ АД като „Проектен мениджър“. Към 2007 година инж. Георги Велев заема позицията „Директор развитие“ на холдинга. Работата му го отвежда в едно от предприятията, собственост на холдинга. Там, той работи с хората, извели знанието за универсален инженерен модел на икономиката на машиностроителното предприятие, както и с екипите по неговото усвояване и прилагане на практика в управлението на „Хидравлични Елементи и Системи“ АД – Ямбол, чрез използването на холистична ERP система. Така Георги Велев става свидетел на невиждано до този момент преобразуване на предприятие в едно от водещите машиностроителни предприятия в България, посредством употребата на знанието за инженерния модел и стъпилата на него холистична ERP система.

Георги Велев осъзнава, че това знание е универсално приложимо за всяко едно машиностроително предприятие и приема за своя лична кауза масовото му разпространение.

Споделеният интерес към уникалното българско откритие събира двамата инженери, а мисията е ясна – масово разпространение на знанието, от което Западният свят спешно се нуждае. През 2019г. инж. Стефанов и инж. Велев започват съвместна работа по документ, под името „Манифест за Дигитална Реформа на Икономическата Наука“, който формулира същността на каузата „Дигитална Реформа на Икономическата Наука“ и полагат основните на Форум „Информационните Технологии и Бъдещето на Икономическата Наука“.

Тяхна цел е да поставят на обществено обсъждане необходимостта от тотална реформа в икономическото образование, тъй като въпреки милиардите инвестиции в този вид образование и милионите млади хора, които го изучават – практическата полезност на завършилите кадри е критично ниско, което намира явно проявление в тенденцията за все по-голямо и неоспоримо инженерно и технологично развитие на Изтока в сравнение със Запада.

Книгата „Дигитална Реформа на Икономическата Наука – Визия за нов път в историята на бъдещето“ е апелът на авторите към обществата на Западния свят за единение и съзидание на нашите народи и увеличаване шанса за достойно икономическо, технологично и духовно бъдеще в бъдещето на глобалния свят.

Решението е в България с „Дигитална Реформа на Икономическата Наука“!

ПРОЧЕТИ ГЛАВА ОТ КНИГАТА

За предварителни поръчки 

Дигитална Реформа на Икономическата Наука

Формат:

ISBN:

Издател:

Издание:

Страници:

Език:

Жанр:

Година на публикуване: 

Формат: меки корици

ISBN: ISBN 978−619−188−755−2

Издател: Фонд “ИТБИН”

Издание: първо издание

Страници: 300

Език: български

Жанр: Публицистика

Година на публикуване: 2022

меки корици

ISBN 978−619−188−755−2

Фонд “ИТБИН”

първо издание

300

български

Публицистика

2022